Entities
Start 28-05-2018 / End 18-06-2018

Høring af udbudsmaterialer vedrørende indkøb af institutionskøretøjer og reservedeleVarebeskrivelse

Kommentarer (input) til varebeskrivelsen i Tilbudsskemaet.


Ordregiver ønsker at potentielle tilbudsgiver udfylder kolonne D i tilbudsskemaet, som er markeret med gul farve, og returnerer skemaet til ah1p@buf.kk.dk.

Created by Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune d. 28. maj. 2018

Sikkerhed

En af ordregiverens mindstekrav er at alle institutionskøretøjer skal være sikkert og være CE mærket. Hvad med sikkerhedsstandarter?


Er alle institutionskøretøjer fra tilbudslisten produceret og testet i henhold til de gældende standarter, herfor sikkerhedskrav EN 71-serien?


Kan man stille et mindstekrav at produkter (kun institutionskøretøjer) skal være sikkerhedsgodkendt efter EN 71-serien?


Er der særlige regler og sikkerhedskrav for 0-3-årige?


Ordregiver ønsker at potentielle tilbudsgiver udfylder kolonne E i tilbudsskemaet, som er markeret med gul farve, og returnerer skemaet til ah1p@buf.kk.dk.

Created by Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune d. 28. maj. 2018

Samlet tilstand

Kan ordregiver stille et krav om at produkterne skal leveres i samlet tilstand uden at dette fordyrer indkøbsprisen?

Created by Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune d. 28. maj. 2018

Returvarer

Kommentarer (input) til bestemmelsen vedr. returvarer i Kravspecifikation på s. 11.

Created by Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune d. 28. maj. 2018

Reservedele

Kommentarer (input) til bestemmelsen vedr. minstekrav til reservedele i Kravspecifikation på s. 19. Hvilke andre krav er vigtige og skal stilles af ordregiveren ift. levering af reservedele?

Created by Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune d. 28. maj. 2018

Mindstekrav

Kommentarer (input) til bestemmelserne vedr. generelle mindstekrav i Kravspecifikation på s. 18-19. Er disse mindstekrav rimelige og realistiske?

Created by Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune d. 28. maj. 2018

Levering

Kommentarer (input) til bestemmelser vedr. leveringforhold, samt leveringstider og fragtfri levering i Kravspecifikation på s. 9 -11.

Created by Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune d. 28. maj. 2018

GSB-godkendelse

Kan ordregiver stiller også et mindstekrav om GSB-godkendelse?

Created by Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune d. 28. maj. 2018

Garanti

Hvilke krav skal ordregiveren stille til garanti-perioden? Er en periode på 5 år på institutionskøretøj og 10 års garanti på stel er realistisk uden at dette fordyrer indkøbsprisen? Hvor lang tids garanti kan der gives til reservedele?

Created by Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune d. 28. maj. 2018