Slamsugerspuling og pumpeeftersyn - KompetenceCenter Sjælland Tender

" The project is a public tender . Bid deadline: 03-12-2021 - 10:00 .

Description

Udbuddet vedrører indkøb af slamsugerspuling og pumpeeftersyn til samtlige ordregivers enheder medmindre andet fremgår af kontraktens bilagsmappe 5 selskabsspecifikke bilag.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal op-fylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilagsmappe 3), TAG (bilag 4) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde.

Den maksimale økonomiske ramme for den samlede kontrakt med alle tre delaftaler udgør 10.500.000 kr. for 3 år samt 3.500.000 kr. for optionen.

Opgaverne omfatter:

•Spuling og oprensning af hovedledninger, stikledninger, brønde, bygværker og be-ton- og underjordiske-bassiner.

•Tømning af vejafvandingsbrønd, sandfangbrønde og olieudskiller

•Rengøring af pumpestationer og pumpesumpe

•Vagtordning til akutte opgaver

Betingelser i dette dokument, er gældende for alle typer opgaver under denne aftale. Såfremt ordregiver har særlige (andre) krav/behov til opgaveudførelsen, vil dette fremgå af de selskabsspecifikke bilag, bilagsmappe 5 og kun være gældende for det pågældende forsyningsselskab.

Opgavens skønnede omfang og mængder er angivet i udbudsbetingelserne samt i Bilag 3 - Tilbudsliste under del aftalernes faner.

Det er vigtigt at tilbudsgiver noterer sig, at udgangspunktet for afregningen altid sker på baggrund af de mængdebaserede ydelser som findes i ”TAG” jf. Bilag 4 Såfremt tilbudsgiver har behov for at fakturerer efter poster i ”TAG”, som er stipulerede ydelser/ekstraydelser kan dette kun ske i ekstraordinære tilfælde og hvor det i forvejen er aftalt og godkendt af forsyningen.

Lots

Subcontract Description
Slamsugerspuling og pumpeeftersyn til Faxe forsyning A/S Udbuddet vedrører indkøb af slamsugerspuling og pumpeeftersyn til samtlige ordregivers enheder medmindre andet fremgår af kontraktens bilagsmappe 5 selskabsspecifikke bilag.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilagsmappe 3), TAG (bilag 4) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde.

Den maksimale økonomiske ramme for denne delkontrakt med Faxe forsyning udgør 3.900.000 kr. for 3 år samt 1.300.000 kr. for optionen.

Opgaverne omfatter:

•Spuling og oprensning af hovedledninger, stikledninger, brønde, bygværker og beton- og underjordiske-bassiner.

•Tømning af vejafvandingsbrønd, sandfangbrønde og olieudskiller

•Rengøring af pumpestationer og pumpesumpe

•Vagtordning til akutte opgaver

Betingelser i dette dokument, er gældende for alle typer opgaver under denne aftale. Såfremt ordregiver har særlige (andre) krav/behov til opgaveudførelsen, vil dette fremgå af de selskabsspecifikke bilag, bilagsmappe 5 og kun være gældende for det pågældende forsyningsselskab.

Opgavens skønnede omfang og mængder er angivet i udbudsbetingelserne samt i Bilag 3 - Tilbudsliste under delaftalernes faner.

Det er vigtigt at tilbudsgiver noterer sig, at udgangspunktet for afregningen altid sker på baggrund af de mængdebaserede ydelser som findes i ”TAG” jf. Bilag 4 Såfremt tilbudsgiver har behov for at fakturerer efter poster i ”TAG”, som er stipulerede ydelser/ekstraydelser kan dette kun ske i ekstraordinære tilfælde og hvor det i forvejen er aftalt og godkendt af forsyningen.
Slamsugerspuling og pumpeeftersyn til Kalundborg forsyning A/S Udbuddet vedrører indkøb af slamsugerspuling og pumpeeftersyn til samtlige ordregivers enheder medmindre andet fremgår af kontraktens bilagsmappe 5 selskabsspecifikke bilag.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilagsmappe 3), TAG (bilag 4) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde.

Den maksimale økonomiske ramme for denne delkontrakt med Kalundborg forsyning udgør 3.600.000 kr. for 3 år samt 1.200.000 kr. for optionen.

Opgaverne omfatter:

• Spuling og oprensning af hovedledninger, stikledninger, brønde, bygværker og beton- og underjordiske-bassiner.

• Tømning af vejafvandingsbrønd, sandfangbrønde og olieudskiller

• Rengøring af pumpestationer og pumpesumpe

• Vagtordning til akutte opgaver

Betingelser i dette dokument, er gældende for alle typer opgaver under denne aftale. Såfremt ordregiver har særlige (andre) krav/behov til opgaveudførelsen, vil dette fremgå af de selskabsspecifikke bilag, bilagsmappe 5 og kun være gældende for det pågældende forsyningsselskab.

Opgavens skønnede omfang og mængder er angivet i udbudsbetingelserne samt i Bilag 3 - Tilbudsliste under delaftalernes faner.

Det er vigtigt at tilbudsgiver noterer sig, at udgangspunktet for afregningen altid sker på baggrund af de mængdebaserede ydelser som findes i ”TAG” jf. Bilag 4 Såfremt tilbudsgiver har behov for at fakturerer efter poster i ”TAG”, som er stipulerede ydelser/ekstraydelser kan dette kun ske i ekstraordinære tilfælde og hvor det i forvejen er aftalt og godkendt af forsyningen.
Slamsugerspuling og pumpeeftersyn til Ringsted forsyning A/S Udbuddet vedrører indkøb af slamsugerspuling og pumpeeftersyn til samtlige ordregivers enheder medmindre andet fremgår af kontraktens bilagsmappe 5 selskabsspecifikke bilag.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilagsmappe 3), TAG (bilag 4) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde.

Den maksimale økonomiske ramme for denne delkontrakt med Ringsted forsyning udgør 3.000.000 kr. for 3 år samt 1.000.000 kr. for optionen.

Opgaverne omfatter:

• Spuling og oprensning af hovedledninger, stikledninger, brønde, bygværker og beton- og underjordiske-bassiner.

• Tømning af vejafvandingsbrønd, sandfangbrønde og olieudskiller

• Rengøring af pumpestationer og pumpesumpe

• Vagtordning til akutte opgaver

Betingelser i dette dokument, er gældende for alle typer opgaver under denne aftale. Såfremt ordregiver har særlige (andre) krav/behov til opgaveudførelsen, vil dette fremgå af de selskabsspecifikke bilag, bilagsmappe 5 og kun være gældende for det pågældende forsyningsselskab.

Opgavens skønnede omfang og mængder er angivet i udbudsbetingelserne samt i Bilag 3 - Tilbudsliste under delaftalernes faner.

Det er vigtigt at tilbudsgiver noterer sig, at udgangspunktet for afregningen altid sker på baggrund af de mængdebaserede ydelser som findes i ”TAG” jf. Bilag 4 Såfremt tilbudsgiver har behov for at fakturerer efter poster i ”TAG”, som er stipulerede ydelser/ekstraydelser kan dette kun ske i ekstraordinære tilfælde og hvor det i forvejen er aftalt og godkendt af forsyningen.
Tender procedure

Offentligt udbud, jf. §§ 56- 57

The Contracting Authority / Contact details

Kompetencecenter Sjælland ApS
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev
Charlotte Hardam
cgh@chardam.dk
42607900

Deadlines / timeline

15-10-2021
Date of publication
15-10-2021 - 09:43
Published - Current
02-12-2021 - 19:53
<<< Today
22-11-2021 - 09:00
Deadline for questions (Quotation phase)
03-12-2021 - 10:00
Tender phase (Deadline)

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Repair and maintenance services of pumps
  • Sewer cleaning services
  • Sludge disposal services
  • Blast-cleaning services for tubular structures