Tømningsordning til Kalundborg Kommune (Ekskl. Sejerø) Tender

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Udbuddet vedrører indkøb af;

•Tømning af bundfældningstanke på private og offentlige ejendomme under Ordregivers obligatoriske tømningsordning.

•Tømning af samletanke på private ejendomme under Ordregivers obligatoriske tømningsordning.

til samtlige ordregivers enheder.

Driftsopgaven omfatter yderligere indmelding af gennemførte tømning, fejlregistreringer samt lokalisering og tilstand af tankanlæggene til Ordregiver.

Der henvises gennem hele materialet til bilag i forhold til EnviTrix systemerne, tilbudsgiveren kan tilbyde et tilsvarende system, så længe det kan tale sammen med Ordregivers uden økonomisk skade for ordregiver.

Registreringer foretages via det elektroniske registreringssystemer EnviTrix. Tilbudsgiver skal beskrives at der skal kunne leveres et system der kan tale sammen med Ordregivers system EnviTrix økonomisk skade for ordregiver.

Opgaven omfatter også ekstra tømninger ved udkald.

Tilbudsgiveren skal selv erhverve sig alt nødvendigt hardware og software som er nødvendigt til indrapportering til EnviTrix fra Tilbudsgiverens biler. Indrapporteringen skal ske i forbindelse med tømningen via softwareprogrammet EnviTrix Bil. Bemærk at EnviTrix Bil forudsætter at der er installeret mobilt bredbånd i bilerne, og abonnementer til mobilt bredbånd skal ligeledes afholdes af tilbudsgiveren.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen bilag 2 og tilbudslisten bilag 3, samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.
Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Kompetencecenter Sjælland ApS
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev
Charlotte Hardam
cgh@chardam.dk
42607900

Deadlines / timeline

18-09-2021 - 16:33
Date of publication
07-10-2021 - 12:00
Deadline for questions [T] "(Tilbudsfase)"
18-10-2021 - 12:00
Tender phase (Deadline)
22-10-2021 - 20:56
<<< Today

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project