Udbud på varmeværk til Rørvig Tender

The deadline for applying for pre-qualification for the project has been exceeded.

Description

Udbuddet vedrører et bygge og anlægsprojekt for etablering af et varmeværk i Rørvig med luft til vand varmepumpe.

Der skal tilbydes et anlæg der er fleksibelt og kunne udbygges til at opnå det maksimale udbytte ved i alt 317 ejendomme med et beregnet samlet varmebehov på 6893 MWh + 709 MWh til varmetab i ledningsnettet. Der skal tilbydes det økonomiske mest optimale forslag og det forventes, at der tilbydes et anlæg der er konstrueret til at opfylde de forventede tilslutninger inden for de første 3 til 4 år, det vurderes at tilslutning efter 4 år vil være 289 hustande. Funktionskrav er nærmere beskrevet i bilag 2.1 – projektforslag.

Der skal tilbydes en løsning, hvor evt. koldpropper ved afrimning skal kunne undgås.

Alle funktionskrav i projektforslaget er til forhandling og tilbudsgiver skal fremsende en løsningsbeskrivelse i forhold til de opstillede krav i projektforslaget. 

I kravspecifikationen refereres til betegnelserne ”byggeledelsen” og ”tilsyn” til totalentreprenørens projektorganisation, dette udarbejdes med den vindende totalentreprenør.

Ved byggeledelse forstås: Totalentreprenørens projektledelse samt repræsentant(er) fra Bygherre.

Ved tilsyn forstås: Totalentreprenørens projektleder samt Bygherres projektleder Betegnelsen ”Bygherren” refererer til bygherren eller dennes repræsentanter jf. pkt. ” Samarbejde med tredjepartsleverandør” i kontraktbetingelserne.

Der er ikke udarbejdet en teknisk beskrivelse for det ønskede fjernvarmeanlæg, men udelukkende beskrevet funktionskrav. Den tekniske beskrivelse skal fremsendes af totalentreprenøren ved tilbudsafgivelse og skal tage højde for de forudsætninger der er beskrevet i Projektforslaget, Designmanualen og kravspecifikationen. Alt vil være genstand for forhandling. Det er et krav at der leveres et anlæg der er forsyningssikkert og dette kræver som. 2 udpumpningspumper.

Alt efter anlæggets kølemiddel til energioptagerne, skal Totalentreprenøren redegøre for risiko ved evt. nedsænkning af afløbsvandet samt sikre de nødvendige myndighedstilladelser. Løsninger der kræver anden afledning end nedsænkning og ikke kan opnå myndighedernes tilladelse, skal være indeholdt i prisen.

Det er totalentreprenørens pligt at sikre sig løbende viden med de gældende udgaver af benævnte love, normer og regler.

Totalentreprenøren kan kun med bygherrens skriftlige tilladelse ansøge myndighed eller andre om dispensation fra gældende love, normer, regulativer mv.
Tender procedure

Udbud med forhandling, jf. §§ 61-66

The Contracting Authority / Contact details

Kompetencecenter Sjælland ApS
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev
Charlotte Hardam
cgh@chardam.dk
42607900

Deadlines / timeline

16-10-2021
Date of publication
18-10-2021 - 10:09
Published - Current
03-11-2021 - 23:59
Deadline for questions (Pre-qualification)
Pending
Prequalification (Application deadline)
17-11-2021 - 23:59
Deadline for questions (Quotation phase)
Pending
Tender phase (Deadline)
02-12-2021 - 20:20
<<< Today
17-11-2021 - 23:59
Deadline for questions (Quotation phase)
Pending
Tender phase (Deadline)

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Heating plant construction work