120922 - Ledningsmateriale - Vand - Genudbud Tender

Description

Udbuddet vedrører indkøb og levering af ledningsmateriale til vandforsyningerne til ordregiver.
For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter og varegrupper, herunder de krav varerne skal opfylde, henvises til kravspecifikation (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.


Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:


• Delaftale 1: PE rør og el-fittings. Kalundborg, Odsherred og Ringsted anvender aftalen. Faxe er frivillig.

• Delaftale 2: Skydeventiler med garniture. Kalundborg, Odsherred og Ringsted anven-der aftalen. Faxe er frivillig.

• Delaftale 3: Stikledningsventil – POM med svejseender for direkte sammensvejsning med PE-rør og indstik til PE-rør. Kalundborg, Odsherred og Ringsted anvender aftalen. Faxe er frivillig.

• Delaftale 4: Mekanisk samling. Kalundborg, Odsherred og Ringsted anvender aftalen. Faxe er frivillig.


Lots

Subcontract Description
Mekanisk samling Levering af Mekanisk samlinger jf. bilag 3 - tilbudslisten
PE rør og el-fittings Levering af PE rør og el-fittings jf. bilag 3 - tilbudslisten
Skydeventiler med garniture Levering af Skydeventiler med garnitures jf. bilag 3 - tilbudslisten
Stikledningsventil – POM med svejseender for direkte sammensvejsning med PE-rør og indstik til PE-rør Levering af Stikledningsventil – POM med svejseender for direkte sammensvejsning med PE-rør og indstik til PE-rør jf. bilag 3 - tilbudslisten
Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Kompetencecenter Sjælland ApS
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev
Simon Bitsch

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Drinking-water piping
  • Taps, cocks, valves and similar appliances
  • Gate valves
  • Pipes and fittings