Polymere til slamafvanding på renseanlæg for KompetenceCenter Sjælland; Guldborgsund forsyning og Lolland forsyning

Open/public
Start date: 06-07-2022 - 15:00
End date: 15-08-2022 - 15:00
19. Juli 2022 - Orla Ulstrup Jensen, DANKALK K/S
Questions
Kravspecifikation

Under Generelt kan vi læse, at Leverandøren skal kunne leve op til det lovede TS mm uanset ændringer i proces, anlægsombygning og slidt afvandingsmateriel !!!!!    Det kan I vist ikke mene??!!!

Polymeren skal være bionedbrydelig, skriver I - det er alt jo næsten da - nogle ting tager bare rigtig mange år. Præciser venligst.

Under afsnittet "Rejektvand" står der, at rejektvandet skal være klart/hvidt og uden flydeslam, men under de enkelte anlægskrav er der angivet andre kravværdier. Hvad skal vi regne med?

Laboratorietest SKAL kunne foretages på anlægget. Tilbudsgivere fra feks Jylland vil ikke kunne nå hjem med friske slamprøver til lab.test.

Jeg går ud fra, at I ønsker en seriøs og professionel forsøgsrække. Derfor bør I arrangere mulighed for lab.forsøg på stedet.

Tilbudsgiver har i fbm lab.test brug for god bordplads, stikkontakt samt vand og håndvask.

Sørg for at tilbudsgiver har tid nok til at få bestilt fuldskalaprøver hjem. I denne udfordrende forsyningssituation vi har lige nu, kan leveringstiden være op til 6 uger.

I afrapporteringsskemaet skal CST-forholdet angives. Er der nogle der bruger det til noget? CST er ikke så vigtig i fbm afvanding på centrifuger. På visse typer slampresser giver det mere mening.

Øvrige krav - tom emballage: Der er returordninger på næsten alle tomme (læs tømte) palletanke, men ikke på øvrige emballagetyper. 

 

19. Juli 2022 - Michael Bo Jensen, Alumichem A/S
Questions
Kontraktens vilkår

Aftalen er meget ensidig og kun til fordel for ordregiver.

Markedet har gennemgået en meget kraftig forandring med usikkerhed på råvarer til polymerproduktion. Samtlige råvarer er steget voldsomt. Det er her og nu ikke muligt at tage en så stor risiko på en 4-årig kontrakt uden at aftalen indeholder flere kattelemme.


Optioner for forlængelse skal ske gensidigt.

Index for regulering af pris er ikke relevant og kan ikke accepteres

Tilbudsgiver skal kunne opsige aftalen med 3 måneders varsel.


25. Juli 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Udbudsbetingelser og rammeaftale

Kan der henvises til offentlige tilgængelige indeksprisregulerings, som man kan anbefale og der er anvendt i andre offentlige kontrakter?  

Kan der henvises til beskrivelser/formuleringer, hvor det er beskrevet hvordan man kan håndtere ekstra prisstigninger?

  

25. Juli 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Kravspecifikation og opgave beskrivelse

Er det for alle polymere typer der er op til 6 ugers leveringstid? 


3. August 2022 - Christian Kemp, Alumichem A/S
Questions
Afhentning af slamprøver

Uge 34 er afsat til afhentning af slamprøver.

Denne uge er for vort vedkommende allerede optaget af andre projekter.

Er der mulighed for at aftale andre datoer?3. August 2022 - Christian Kemp, Alumichem A/S
Questions
Fuldskalatests

Der er frist for aflevering af testskemaer 18.11.22

Hvornår forventes testene at begynder ?