Markedsdialog Forbrugsafregningssytem

Open/public
Start date: 01-02-2022 - 12:00
End date: 30-09-2022 - 12:00

Udbuddet vedrører levering, vedligeholdelse og support af et nyt Forbrugsafregningssystem til KompetenceCenter Sjælland.

  • Faxe Forsyning A/S
  • Kalundborg Forsyning A/S
  • Odsherred Forsyning A/S
  • Ringsted Forsyning A/S

Der lægges løbende spørgsmål og dokumenter op i dialogen, i projektetsløbetid.

7. Marts 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Kravspecifikation
Kravspecifikation

Vil gerne høre om evt. forslag til ændringer eller forbedringer, til dette udkast af kravspecifikationen.

18. Marts 2022 - Anonymous
Questions
Kravspecifikation
Spørgsmål til materialet

Hermed spørgsmål til materialet:


• Hvor mange målepunkter har de enkelte selskaber pr forsyningsart?

• Implementeres kunderne samlet eller implementeres de individuelt?

• Bliver aftalen en fælles aftale eller individuelt med hver enkelt selskab?

3. Maj 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Kravspecifikation
Spørgeskema i forbindelse med krav til kommende udbud

Kære tilbudsgivere.

Projektgruppen i KCS har nu gennemarbejdet et udkast til en kravspecifikation.

Der ønskes en tilbagemelding fra potentielle tilbudsgivere på de enkelte krav i forhold til:

Tilbudsgiver kan tilbyde denne funktion i dag

Hvis denne funktion ikke kan tilbydes, kan den udvikles indenfor første år af kontrakten?

Hvis denne funktion ikke kan tilbydes, ønskes en beskrivelse af tilbudsgivers systemløsning.

Opmærksomhedspunkter, som leverandøren vil give forsyningerne information om i forhold til kommende lovindgreb, nye funktionaliteter, optimeringsmuligheder i forhold til mindre manuelt arbejde eller fejlmuligheder etc.

Vi håber markedet vil hjælpe os med, at belyse ovenstående i vedhæftet bilag "markedsdialog - udkast til krav for KCS"

Bilaget fremsendes efterfølgende til CGH@chardam.dk