137398 - Udbud af koordinatorfunktion hos LAG MANK Tender

" The project is a public tender . Bid deadline: 11-04-2023 - 10:00 .

Description

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på konsulentydelser i forbindelse med udførsel af koordinatorfunktion hos LAG MANK.

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (udbudsbilag D), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i kravspecifikationen (udbudsbilag A).


Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

K. Thomsen Udbudsrådgivning
Fruerstuevej 11
5700 Svendborg
Kristoffer Eskild Thomsen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Development consultancy services