New user
Log In
Create your profile and access Comdia today

Market Dialogue

Start 22-02-2018 / End 09-03-2018

Renoverering og modernisering af Højstrupparken

Det er intentionen, at Højstrupparken renoveres og moderniseres under hensyn til stedets og arkitekturens kvaliteter. På baggrund af ønsket om et miljørigtigt byggeri, der kan DGNB-certificeres, ønskes der med markedsdialogen feedback fra producenter, leverandør og entreprenør som vil kunne byde ind med relevant erfaringer og viden til projektet.
Start 16-02-2018 / End 12-03-2018

System til indkøb af pumper

SamAqua er i gang med at udarbejde et system til indkøb af pumper i eksisterende installationer og ønsker nu leverandørers input til opbygningen.
Start 09-02-2018 / End 26-02-2018

Høring vedr. udbud af sundhedsordning

Odense Kommune er med et befolkningstal på knap 200.000 borgere landets fjerde største kommu-ne. Odense Kommune har cirka 14.000 ansatte fordelt på fem forvaltninger. Samlet set er der cirka 500 institutioner m.v. Sundhedsordning for alle Odense Kommunes månedslønnede medarbejdere. Brug af sundhedsordningen er skattefrit for medarbejderne, og ordningen skal udelukkende bruges til forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede gener og skader.
Start 09-02-2018 / End 02-03-2018

Høring vedr. udbud af tilbud til borgere visiteret til ledighedsydelse

Odense Kommune skal til at udbyde opgaven "tilbud til borgere visiteret til ledighedsydelse - individuel jobformidling" (anden aktør).
Start 12-01-2018 / End 28-02-2018

Genbrugshjælpemidler (2017/2018)

Høring af materiale vedr. udbud af genbrugshjælpemidler