Entities

Market Dialogues

Click the map to see more information at the back. Click the blue button to go directly to the market dialogue.


Current

SDU

Start: 26-05-2020 / Finish: 09-06-2020

Mediebureauydelser

Text from the contracting entity:

Høring af udbud på Mediebureauydelser

Current

Odense Kommune

Start: 20-05-2020 / Finish: 04-06-2020

Bæredygtigt salg af brugt IT udstyr

Text from the contracting entity:

Opgaven består i at afhente udstyret hos Odense Kommunes IT afdeling, foretage videre håndtering af det (enten klargøring til genanvendelse, udnyttelse af reservedele, eller skrotning), hvorefter der afregnes til Odense Kommune for værdien af udstyret.

Current

Odense Kommune

Start: 24-04-2020 / Finish: 01-06-2020

Høring om FN's Verdensmål og bæredygtige løsninger inden for lager og logistik

Text from the contracting entity:

I forbindelse med, at Odense Kommune forbereder et udbud på lager/logistik på stomiprodukter samt telesundhedsprodukter for kommunerne i Midtjylland og Syddanmark, ønskes det belyst, hvilke krav der kan stilles i forhold til FN’s verdensmål.

Archived

The Regional Data Hub

Start: 06-04-2020 / Finish: 08-05-2020

Scaling – optimization of the road capacity

Text from the contracting entity:

Scaling – optimization of the road capacity

Archived

SDU

Start: 02-04-2020 / Finish: 15-04-2020

Netværkstudstyr, support og service

Text from the contracting entity:

SDU er i gang med at forberede udbud af netværkudstyr, support og service. I den forbindelse vil SDU gerne have kommentarer fra virksomhederne inden udbuddet bliver offentliggjort.

Archived

Rigspolitiet

Start: 26-03-2020 / Finish: 14-04-2020

Høring af udbudsmateriale vedr. udbud af taktisk gasmaske

Text from the contracting entity:

Rigspolitiet forventer at offentliggøre et udbud af taktisk gasmaske i andet kvartal 2020. Rigspolitiet ønsker derfor at få markedet respons på udbudsmaterialet, herunder mindstekrav til den taktiske gasmaske og filtratorer samt leveringstid.

Archived

The Regional Data Hub

Start: 16-03-2020 / Finish: 08-04-2020

Scaling - optimizing the use of municipal buildings?

Text from the contracting entity:

In cooperation with municipalities in Greater Copenhagen, Gate 21 wishes to invite the market to engage in dialogue on how some of the good prototypes can be scaled by using data.

Archived

Odense Kommune

Start: 12-03-2020 / Finish: 13-04-2020

Feedback på oplæg om verdensmål i offentlige indkøb

Text from the contracting entity:

Som en del af processen med at arbejde med verdensmål i offentlige udbud, ønsker vi at få feedback på en opstillet fiktiv case for anskaffelsen af et IT-system.

Archived

SDU

Start: 09-03-2020 / Finish: 08-04-2020

Udbud af trykte bøger til hele SDU

Text from the contracting entity:

Udbud af trykte bøger til SDU: danske (herunder grønlandske) og nordiske udgivelser samt engelske udgivelser og udgivelser fra vesteuropæiske lande

Archived

Rigspolitiet

Start: 20-02-2020 / Finish: 06-03-2020

Høring af udbudsmateriale vedr. udbud af lasere til hastighedsmåling og tilbehør samt verificering og reparation heraf

Text from the contracting entity:

Rigspolitiet forventer at offentliggøre et udbud af lasere til hastighedsmåling og tilbehør samt verificering og reparation heraf i første kvartal 2020. Rigspolitiet ønsker derfor at få markedet respons på udbudsmaterialet, herunder mindstekrav til lasere, leveringstid samt den efterfølgende vedligehold af laserne (verificering og reparation).

Archived

Rigspolitiet

Start: 14-11-2019 / Finish: 03-12-2019

Uniformer til dansk politi, del 2

Text from the contracting entity:

Høring af udbudsmateriale i forbindelse med det kommende udbud af uniformer, del 2

Archived

Rigspolitiet

Start: 25-10-2019 / Finish: 15-11-2019

Høring af udbudsmateriale på udbud af IAM-system

Text from the contracting entity:

Rigspoliitet står overfor en anskaffelse af et nyt IAM-system. I den forbindelse ønsker Rigspolitiet at skabe åbenhed omkring udbudsmaterialet, og opfordrer derfor leverandører i markedet til indgå i en skriftlig dia-log omkring udbudsmaterialet.

Archived

Rigspolitiet

Start: 14-10-2019 / Finish: 23-10-2019

Uniformer til dansk politi

Text from the contracting entity:

Archived

SDU

Start: 08-10-2019 / Finish: 08-11-2019

Kantinedrift

Text from the contracting entity:

Høring af udbud på kantinedrift til SDU.

Archived

Rigspolitiet

Start: 02-10-2019 / Finish: 09-10-2019

Anti riot udstyr: høring vedr. kravspecifikation

Text from the contracting entity:

Rigspolitiet forventer inden for kort tid at udbyde en rammeaftale vedr. anskaffelse af anti riot udstyr og ønsker markedets input til den foreløbige kravspecifikation.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 30-09-2019 / Finish: 11-10-2019

50.05 Biblioteksmaterialer

Text from the contracting entity:

Teknisk dialog 50.05 Biblioteksmaterialer – for potentielle tilbudsgivere Indbydelse til teknisk dialog vedr. SKI’s kommende aftale på biblioteksmaterialer SKI inviterer potentielle tilbudsgivere og interesserede virksomheder til at deltage i en skriftlig teknisk dialog i forbindelse med det kommende udbud af rammeaftale ”50.05 Biblioteksmaterialer”. Den tekniske dialog har alene til formål at give SKI input til udbudsmaterialet baseret på det materiale, som SKI gør tilgængeligt under den tekniske dialog for at sikre, at den kommende rammeaftale for biblioteksmaterialer bliver udformet på en kommerciel fornuftig måde, og afspejler kundernes behov samt markedet for biblioteksmaterialer. SKI ønsker i den tekniske dialog særligt at kvalitetssikre de dele af udbudsmaterialet, der knytter sig til produkter og levering. SKI håber derfor, at potentielle tilbudsgivere og andre interesserede virksomheder vil benytte sig af lejligheden til at sætte sig ind i materialet og melde tilbage med forslag til ændringer, rettelser eller tilføjelser.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 30-09-2019 / Finish: 11-10-2019

50.04 Tidsskrifter

Text from the contracting entity:

Teknisk dialog 50.04 Tidsskrifter – for potentielle tilbudsgivere Indbydelse til teknisk dialog vedr. SKI’s kommende aftale på tidsskrifter SKI inviterer potentielle tilbudsgivere og interesserede virksomheder til at deltage i en skriftlig teknisk dialog i forbindelse med det kommende udbud af rammeaftale ”50.04 Tidsskrifter”. Den tekniske dialog har alene til formål at give SKI input til udbudsmaterialet baseret på det materiale, som SKI gør tilgængeligt under den tekniske dialog for at sikre, at den kommende rammeaftale for tidsskrifter bliver udformet på en kommerciel fornuftig måde, og afspejler kundernes behov samt markedet for tidsskrifter. SKI ønsker i den tekniske dialog særligt at kvalitetssikre de dele af udbudsmaterialet, der knytter sig til produkter og levering. SKI håber derfor, at potentielle tilbudsgivere og andre interesserede virksomheder vil benytte sig af lejligheden til at sætte sig ind i materialet og melde tilbage med forslag til ændringer, rettelser eller tilføjelser.

Archived

SDU

Start: 17-09-2019 / Finish: 29-09-2019

Høring vedrørende udbud af arbejdsbeklædning

Text from the contracting entity:

SDU er i gang med at forberede udbud af arbejdsbeklædning. I den forbindelse vil SDU gerne have kommentarer fra virksomhederne inden udbuddet bliver annonceret.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 17-09-2019 / Finish: 01-10-2019

50.30 Møbler

Text from the contracting entity:

Udbud af kontormøbler, kantinemøbler og mødemøbler, samt dialog møbler og særligt miljøvenlige kontormøbler samt tilhørende ydelser

Archived

Odense Kommune

Start: 16-09-2019 / Finish: 23-09-2019

Markedsdialog-Levering af madservice

Text from the contracting entity:

Odense Kommune ønsker markedets input/kommentarer ifm. udarbejdelse af nye kontrakter for levering af madservice

Archived

Odense Kommune

Start: 03-09-2019 / Finish: 17-09-2019

Høring vedr. drift og vedligehold af boldbanevedligehold samt gartnerydelser ved boldbaner

Text from the contracting entity:

Odense Kommune ønsker kommentarer til udbudsmateriale vedr. drift og vedligehold af boldbaner samt gartnerydelser ved boldbaner.

Archived

Odense Kommune

Start: 02-09-2019 / Finish: 16-09-2019

Høring vedrørende udbud af vinterværksted

Text from the contracting entity:

I forbindelse med Odense Kommunes kommende udbud af Vinterværkstedet, ønsker ordregiver i den sammenhæng, at undersøge markedet for potentielle leverandører til opgaven.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 12-08-2019 / Finish: 19-08-2019

50.75 Elevatorservice

Text from the contracting entity:

SKI vil gerne have input til de dele af udbudsmateriale, som SKI gør tilgængeligt under den tekniske dialog. Det er gennem den tekniske dialog, at der er mulighed for at få indflydelse på udbuddets indhold. Senere i udbudsfasen vil mulighederne for dette være meget begrænsede. Dialogen gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler markedets vilkår og mekanismer, herunder særligt at sortimentet afspejler kundernes behov. Dette for at aftalen bliver så anvendelig som muligt for både offentlige brugere og leverandøren på aftalen.

Archived

United Nations FCCC

Start: 08-08-2019 / Finish: 28-08-2019

UNFCCC RFP 2019-025 Printer services

Text from the contracting entity:

Managed outsourced services for printers and Multifunction Appliances (MFAs)/ Multifunction Printers (MFPs)

Archived

Rigspolitiet

Start: 31-07-2019 / Finish: 09-08-2019

Markedsdialog - Politistav

Text from the contracting entity:

Som en del af politiets magtmidler har dansk politi behov for at få produceret 1500 antal politistave identisk med de, som allerede anvendes. Nuværende stav har i form og funktion ikke ændret design de sidste 90 år, og politistaven er udviklet spe-cielt til dansk politi.

Archived

SDU

Start: 17-07-2019 / Finish: 23-08-2019

Markedshøring på udbud af e-læringssystem

Text from the contracting entity:

SDU er i gang med at forberede udbud af Learning Management System (LMS). I den forbindelse vil SDU gerne have kommentarer fra virksomhederne inden det sendes i EU-udbud.

Archived

Københavns kommune

Start: 11-07-2019 / Finish: 02-08-2019

Markedsdialog vedrørende dentale forbrugsartikler

Text from the contracting entity:

Invitation til markedsdialogsmøde i august!

Archived

Odense Kommune

Start: 09-07-2019 / Finish: 12-08-2019

Høring - udbud på sundhedsvikarydelser

Text from the contracting entity:

Odense Kommune udbyder aftaler på sygeplejevikar, Sosu-hjælper og sosu-assistent ydelser.

Archived

Odense Kommune

Start: 22-05-2019 / Finish: 07-06-2019

Høring vedrørende udbud af håndværkerydelser 2020

Text from the contracting entity:

Udbuddet omfatter udførelse af El-, VVS-, Maler-, Murer-, Tømrer- og snedker-, Glarmester-, Kloak-, Ventilations-, Tagdæknings-, Gulvlægnings arbejder i forbindelse med reparation og vedligeholdelsesopgaver og mindre renoveringer på/ved bygninger og ejendomme i Odense Kommune.

Archived

SDU

Start: 13-05-2019 / Finish: 24-05-2019

Låseservice

Text from the contracting entity:

Høring på udbud af låseservice til SDU

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 09-05-2019 / Finish: 22-05-2019

17.17 Vikarydelser

Text from the contracting entity:

SKI udbud af vikarydelser indenfor fagområderne: Sundheds- og omsorgs-vikarer (delaftale 1-6) samt Kontor- og administrations-vikarer (delaftale 7-8).

Archived

Rigspolitiet

Start: 03-05-2019 / Finish: 14-05-2019

Dialog vedr. service- og værkstedsydelser ifm. kommende udbud på køretøjer

Text from the contracting entity:

Denne markedsdialog vedrører service- og værkstedsydelser og går på tværs af alle kommende køretøjsudbud

Archived

Rigspolitiet

Start: 01-05-2019 / Finish: 13-05-2019

Dialog vedr. kommende udbud på komplet opbygget civil personbil af MPV typen

Text from the contracting entity:

Rigspolitiet forventer snart at offentliggøre et udbud vedrørende en komplet opbygget civil personbil af MPV typen inkl. service- og værkstedsydelser.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 30-04-2019 / Finish: 16-05-2019

50.98 Genbrugshjælpemidler - input til løsning for håndtering af dynamiske luftmadrasser

Text from the contracting entity:

SKI ønsker i forbindelse med udbuddet af 50.98 Genbrugshjælpemidler input til hvordan en løsning for håndtering af dynamiske luftmadrasser kan indgå i udbuddet samt hvilke ydelser der bør være omfattet af en sådan løsning.

Archived

Københavns kommune

Start: 08-04-2019 / Finish: 12-04-2019

Markedsafsøgning i forbindelse med indkøb af digital adaptivt læremiddel i matematik

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune ønsker at gøre erfaringer med et adaptivt digitalt læremiddel i matematik på henholdsvis 4. og 9. klassetrin og vil i den forbindelse gerne gennemføre en markedsafsøgning af virksomheder, der kan være interesseret i at udvikle og levere det med efterfølgende tilbudsindhentning. Alle interesserede virksomheder opfordres til at kontakte chefkonsulent Asger Hermansen: e-mail ce1g@kk.dk eller tel. 40146908 for at høre nærmere om videreproces inden fredag den 12.april 2019. Københavns Kommune ønsker, at give potentiale leverandører af digitale adaptive læremidler mulighed for at beskrive, hvordan de kan gribe en sådan opgave an, og hvad de kan tilbyde i forhold til et digitalt adaptivt koncept.

Archived

Odense Kommune

Start: 11-03-2019 / Finish: 21-03-2019

Høring vedr. udbud af tankgas til TE Arena

Text from the contracting entity:

Odense Kommune udbyder tankgas til TE Arena i foråret 2019, og ønsker i den forbindelse at høre markedet om det fulde udbudsmateriale.

Archived

Odense Kommune

Start: 11-03-2019 / Finish: 20-03-2019

Dialog vedr udbud på køb af grov arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj

Text from the contracting entity:

Odense Kommune ønsker at indgå i dialog med markedet vedrørende udbudsmaterialet.

Archived

Odense Kommune

Start: 04-03-2019 / Finish: 25-03-2019

Høring vedrørende udbud af håndværkerydelser

Text from the contracting entity:

Odense Kommune vil i løbet af sommeren 2019 konkurrenceudsætte håndværkerydelser til drift og vedligehold af Odense Kommunes bygninger og ejendomme. I den henseende ønsker Odense Kommune at høre markedet om en række udvalgte problemstillinger/dilemmaer.

Archived

SDU

Start: 26-02-2019 / Finish: 05-03-2019

Markedshøring på udbud af flytteydelser

Text from the contracting entity:

Høring på udbud af flytteydelser til SDU.

Archived

The Regional Data Hub

Start: 19-02-2019 / Finish: 20-03-2019

Optimization of operations

Text from the contracting entity:

On behalf of 20 municipalities in Greater Copenhagen, Gate 21 wishes to invite the market to engage in dialogue on how we can optimize the operation in Danish municipalities by using data.

Archived

SDU

Start: 01-02-2019 / Finish: 15-02-2019

Håndværkerudbud

Text from the contracting entity:

Høring på udbud af håndværkerydelser til SDU.

Archived

SDU

Start: 01-02-2019 / Finish: 08-02-2019

Markedshøring på udbud af produktionsprintere til Print & Sign

Text from the contracting entity:

SDU er i gang med at forberede udbud af produktionsprintere.

Archived

Odense Kommune

Start: 22-01-2019 / Finish: 01-02-2019

Høring vedr. udbud af snerydning og glatførebekæmpelse omkring Odense Kommunes ejendomme

Text from the contracting entity:

Odense Kommune udbyder snerydning og glatførebekæmpelse af områderne omkring Odense Kommunes ejendomme i foråret 2019, og ønsker i den forbindelse at høre markedet om det fulde udbudsmateriale.

Archived

SDU

Start: 22-01-2019 / Finish: 31-01-2019

Frugtordning til ansatte

Text from the contracting entity:

Kravspecifikation og udbudsbetingelser

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 07-01-2019 / Finish: 21-01-2019

50.10 Kopi og Print

Text from the contracting entity:

Indbydelse til teknisk dialog vedr. SKI 50.10 Kopi og Print

Archived

Københavns kommune

Start: 20-12-2018 / Finish: 23-01-2019

Høring af udbudsmaterialer vedrørende indkøb af madundervisning til børn og unge

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune udbyder madundervisning, som et kvalificerende supplement til Københavns satsning på maden til byens børn.

Archived

The Regional Data Hub

Start: 07-12-2018 / Finish: 17-01-2019

Dialogue regarding climate adaption challenges

Text from the contracting entity:

On behalf of 20 municipalities in Greater Copenhagen, Gate 21 wishes to invite the market to engage in dialogue on how climate adaption challenges relating to water can be met by using data.

Archived

Københavns kommune

Start: 07-12-2018 / Finish: 14-01-2019

Markedshøring, legetøj, kategorier der kan miljømærkes ( 1. runde udbud)

Text from the contracting entity:

Københavns Kommunes udkast til: kravspecifikation Tilbudsliste ( kryds af hvilke produkter der kan leveres) Dokument der samler spg til leverandørerne udbudsbetingelser Rammekontrakt

Archived

Odense Kommune

Start: 22-11-2018 / Finish: 05-12-2018

Markedshøring vedr. graffitiafrensning i Odense Kommune

Text from the contracting entity:

Odense Kommune skal til at udbyde graffitiafrensning og ønsker i den forbindelse at høre markedet om det fulde udbudsmateriale.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 15-11-2018 / Finish: 05-01-2019

50.98 Genbrugshjælpemidler

Text from the contracting entity:

SKI afholder teknisk dialog på udbuddet af den forpligtende aftale 50.98 Genbrugshjælpemidler.

Archived

SDU

Start: 15-11-2018 / Finish: 23-11-2018

Markedshøring på udbud af revisionsydelser

Text from the contracting entity:

SDU er i gang med at forberede udbud af revisionsydelser. SDU opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse materialet og komme med bemærkninger hertil. Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer vi til at de begrundes. Det er op til SDU at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres.

Archived

Odense Kommune

Start: 15-10-2018 / Finish: 31-10-2018

Udbud på el-kørestole

Text from the contracting entity:

Odense Kommune vil senere i år offentliggøre sit udbud på el-kørestole. Udbuddet indeholder 4 delaftaler på hhv. el-kørestol uden yderligere el-funktioner, el-kørestol forhjulsdrevet, el-kørestol centerdrevet og el-kørestol til mindre børn.

Archived

Rigspolitiet

Start: 12-10-2018 / Finish: 23-04-2019

Kommende udbud af uniformer til dansk politi

Text from the contracting entity:

Rigspolitiet forventer snart at offentliggøre et eller flere udbud vedrørende uniformer til dansk politi.

Archived

Københavns kommune

Start: 11-10-2018 / Finish: 14-11-2018

Invitation til markedsdialog om nye lysløsninger

Text from the contracting entity:

Døgnrytmelys til svage ældre i plejeboliger og eget hjem.

Archived

Odense Kommune

Start: 10-10-2018 / Finish: 19-10-2018

Markedshøring af udbud på cykler, tilbehør og reparation

Text from the contracting entity:

Odense Kommune udbyder cykler, tilbehør og reparation i efteråret 2018, og ønsker i den forbindelse at høre markedet om det fulde udbudsmateriale.

Archived

Odense Kommune

Start: 01-10-2018 / Finish: 21-10-2018

Markedshøring i forbindelse med udbud af specialkørsel

Text from the contracting entity:

Odense Kommune udbyder specialkørsel i efteråret 2018, og ønsker i den forbindelse at høre markedet om det fulde udbudsmateriale.

Archived

SDU

Start: 21-09-2018 / Finish: 28-09-2018

Høring: Kapitalforvaltningsydelser

Text from the contracting entity:

SDU udbyder kapitalforvaltningsydelser og gennemfører i den forbindelse en kort høring af materialet inden offentliggørelse. Vi vil gerne bede om jeres kommentarer til især kravspecifikationen, løsningsbeskrivelsen og omkostningsskemaet. Udbudsbetingelserne og investeringspolitikken er primært vedlagt som ekstra info/baggrund for udbuddet.

Archived

SDU

Start: 13-09-2018 / Finish: 24-09-2018

Maskinlæring

Text from the contracting entity:

Høring udbudsmateriale på Maskinlæring

Archived

Odense Kommune

Start: 12-09-2018 / Finish: 26-09-2018

Markedshøring i forbindelse med udbud af vedligeholdelse af grønne områder om Odense Kommunes ejendomme

Text from the contracting entity:

Udbuddet vedrører vedligeholdelse af grønne områder rundt om ordregivers ejendomme, herunder gartnerisk pleje, beplantningspleje, ukrudtsbekæmpelse, græsslåning, renhold af arealer mv.

Archived

Odense Kommune

Start: 05-09-2018 / Finish: 19-09-2018

Krav til QR-koder på genbrugshjælpemidler

Text from the contracting entity:

Odense Kommune ønsker en dialog om de krav der stilles til QR-koder i Odense Kommunes udbud på genbrugshjælpemidler.

Archived

Københavns kommune

Start: 04-09-2018 / Finish: 29-10-2018

Vil du være med til at etablere Danmarks første udviklingsplejehjem?

Text from the contracting entity:

Københavns kommune er ved at bygge Danmarks største plejehjem. I 2022 rykker 365 beboere ind i Sølund lige ved søerne. Ud over at blive Danmarks største plejehjem har vi en vision om, at det også skal være Danmarks første udviklingsplejehjem. Her vil vi skabe et fundament, som gør at den fremtidige ældrepleje, kan bygge på et solidt evidensbaseret grundlag – og vi vil samtidig skabe et vækstmiljø, hvor virksomheder kan demonstrere og udvikle deres teknologier inden for ældre- og sundhedsområdet. Vil du være en del af det? Så deltag i en markedsdialog med Københavns kommune Invitation ligger i højre side under dokumenter.

Archived

The Regional Data Hub

Start: 30-08-2018 / Finish: 25-09-2018

Dialogue on mobility challenges

Text from the contracting entity:

On behalf of 20 municipalities in Greater Copenhagen, Gate 21 wishes to invite the market to engage in dialogue on how mobility challenges can be met using data.

Archived

Rigspolitiet

Start: 10-07-2018 / Finish: 03-08-2018

Dialog vedr. medaljer og egeløv

Text from the contracting entity:

Dette er en online dialog vedr. evt. kommende annoncering af medaljer og egeløv

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 28-06-2018 / Finish: 17-08-2018

50.40.02 Dataforbrugsstoffer

Text from the contracting entity:

SKI afholder teknisk dialog på udbuddet af den forpligtende aftale 50.40.02 dataforbrugsstoffer.

Archived

Odense Kommune

Start: 07-06-2018 / Finish: 27-06-2018

Markedshøring af materiale vedr. udbud af "brobygning til uddannelse"

Text from the contracting entity:

Odense Kommune er i gang med at forberede udbud af "brobygning til uddannelse". Odense Kommune opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse materialet og komme med bemærkninger hertil. Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer vi til at de begrundes. Det er op til Odense Kommune at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres.

Archived

Odense Kommune

Start: 31-05-2018 / Finish: 17-09-2018

Markedsdialog Diplom i Offentlig Ledelse (DOL)/Diplom i Ledelse (DIL)

Text from the contracting entity:

Invitation til dialogmøde

Archived

Københavns kommune

Start: 28-05-2018 / Finish: 18-06-2018

Høring af udbudsmaterialer vedrørende indkøb af institutionskøretøjer og reservedele

Text from the contracting entity:

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har i forbindelse med et kommende udbud på levering af institutionskøretøjer og reservedele valgt at sende udbudsmaterialer i høring med de potentielle leverandører på markedet med de formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.

Archived

Odense Kommune

Start: 25-05-2018 / Finish: 15-06-2018

KomUdbuds gen-udbud af udbudssystem

Text from the contracting entity:

Høring

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 22-05-2018 / Finish: 17-06-2018

50.90 Fødevarer

Text from the contracting entity:

OBS - forlænget frist for indsendelse af kommentarer. Den nye frist for indsendelse af kommentarer vedr. rammeaftalen, bilag E, H, I, J samt særbilag 1 og 2 er den 10. juni 2018. Den nye frist for indsendelse af kommentarer vedr. Bilag C – tilbudsliste samt Bilag B – Kravspecifikation er den 17. juni 2018.

Archived

Københavns kommune

Start: 17-05-2018 / Finish: 31-05-2018

Udvikling af løsninger til den gode madoplevelse i Københavns Kommune

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune står overfor at igangsætte et projekt med henblik på udvikling og potentielt indkøb af innovative løsninger til den gode madoplevelse og korrekt opvarmning af udbragt mad i borgerens hjem. I den forbindelse ønsker Københavns Kommune at indgå i samarbejde med en eller flere private virksomheder om udvikling og afprøvning af nye løsninger til den gode madoplevelse.

Archived

Odense Kommune

Start: 09-05-2018 / Finish: 24-05-2018

Udbud af grønne områder

Text from the contracting entity:

Udbud af drift og vedligehold af grønne områder i Odense Kommune. Opgaverne omfatter gartnerisk pleje, renhold og vedligehold af byens parker, legepladser,vejplantninger,naturområder og grønne udearealer omkring et udvalg af byens institutioner.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 07-05-2018 / Finish: 18-05-2018

50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger

Text from the contracting entity:

Teknisk Dialog for 50.07. Se vedhæftede vejledning.

Archived

SDU

Start: 02-05-2018 / Finish: 15-05-2018

Trykkeriydelser

Text from the contracting entity:

Udbud af trykkeriydelser

Archived

Københavns kommune

Start: 01-05-2018 / Finish: 16-05-2018

Høring af udbudsmateriale vedrørende levering og service af brandmateriel, førstehjælpsmateriale og hjertestartere samt kurser i brandbekæmpelse og førstehjælp

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune forventer snarest at igangsætte udbud af levering og service af brandmateriel, førstehjælpsmateriale og hjertestartere samt kurser i brandbekæmpelse og førstehjælp. Interesserede tilbudsgivere kan her se og kommentere på udkast til udbudsmaterialet.

Archived

Odense Kommune

Start: 24-04-2018 / Finish: 04-05-2018

Høring genudbud af sundhedsordning

Text from the contracting entity:

Udbuddet omfatter sundhedsordning for alle Odense Kommunes månedslønnede medarbejdere. Brug af sundhedsordningen er skattefrit for medarbejderne, og ordningen skal udelukkende bruges til forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede gener og skader.

Archived

SDU

Start: 16-04-2018 / Finish: 20-04-2018

Høring på udbud af patentagentydelser

Text from the contracting entity:

Høring på udbud af patentagentydelser til SDU.

Archived

Københavns kommune

Start: 27-03-2018 / Finish: 09-04-2018

Høring af materiale vedr. offentligt udbud af kontorfrugt

Text from the contracting entity:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på køb og levering af økologisk frugt, nødder, tørret frugt og mælk.

Archived

Københavns kommune

Start: 22-03-2018 / Finish: 01-05-2018

Løsninger til den gode madoplevelse i Københavns Kommune

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune står overfor at igangsætte et projekt med henblik på udvikling og potentielt indkøb af innovative løsninger til den gode madoplevelse og korrekt opvarmning af udbragt mad i borgerens hjem. I den forbindelse ønsker Københavns Kommune at indgå i dialog med private virksomheder.

Archived

Københavns kommune

Start: 21-03-2018 / Finish: 13-04-2018

Høring af udbud efter light-regimet af madordning og vikarmad til 0-5 års daginstitutioner

Text from the contracting entity:

Udbuddet efter light-regimet omhandler daglig levering af ca. 200 portioner ernæringsberegnet 90% økologisk mad til 0-5 års daginstitutioner i Københavns Kommune, samt ernæringsberegnet vikarmad til 0-5 års institutioner ca. 300 portioner per dag, til 0-5 års institutioner der akut har behov for at få mad leveret.

Archived

Svendborg Kommune

Start: 20-03-2018 / Finish: 04-04-2018

Høring: Levering af Leje og Vask af Arbejdsbeklædning til ældreplejen i Svendborg Kommune

Text from the contracting entity:

Leje og Vask af Arbejdsbeklædning til Ældreplejen

Archived

Københavns kommune

Start: 13-03-2018 / Finish: 20-03-2018

Høring af udbudsmateriale vedrørende udbud af skadeservice

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune igangsætter snarest udbud af skadeservice. Denne høring er oprettet for at få markedets kommentarer til materialet.

Archived

Københavns kommune

Start: 13-03-2018 / Finish: 20-03-2018

Høring af udbudsmateriale vedrørerende udbud af skadedyrsbekæmpelse

Text from the contracting entity:

Udbud af skadedyrsbekæmpelse for Københavns Kommune

Archived

Odense Kommune

Start: 27-02-2018 / Finish: 28-03-2018

Høring ifbm. udbud af .Net Konsulenter

Text from the contracting entity:

Relevante emner ønskes drøftet med interesserede leverandører i forhold til udbud af .Net Konsulenter

Archived

Fyns Almennyttige Boligselskab

Start: 22-02-2018 / Finish: 09-03-2018

Renoverering og modernisering af Højstrupparken

Text from the contracting entity:

Det er intentionen, at Højstrupparken renoveres og moderniseres under hensyn til stedets og arkitekturens kvaliteter. På baggrund af ønsket om et miljørigtigt byggeri, der kan DGNB-certificeres, ønskes der med markedsdialogen feedback fra producenter, leverandør og entreprenør som vil kunne byde ind med relevant erfaringer og viden til projektet.

Archived

SamAqua

Start: 16-02-2018 / Finish: 12-03-2018

System til indkøb af pumper

Text from the contracting entity:

SamAqua er i gang med at udarbejde et system til indkøb af pumper i eksisterende installationer og ønsker nu leverandørers input til opbygningen.

Archived

Odense Kommune

Start: 12-02-2018 / Finish: 23-02-2018

Høring i forbindelse med udbud af beklædning (vask og leje) til tandplejen og kantinerne

Text from the contracting entity:

Odense Kommune er i gang med at forberede udbud af beklædning (vask og leje) til tandplejen og kantinerne. Odense Kommune opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse materialet og komme med bemærkninger hertil. Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer vi til at de begrundes. Det er op til Odense Kommune at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres.

Archived

Odense Kommune

Start: 09-02-2018 / Finish: 26-02-2018

Høring vedr. udbud af sundhedsordning

Text from the contracting entity:

Odense Kommune er med et befolkningstal på knap 200.000 borgere landets fjerde største kommu-ne. Odense Kommune har cirka 14.000 ansatte fordelt på fem forvaltninger. Samlet set er der cirka 500 institutioner m.v. Sundhedsordning for alle Odense Kommunes månedslønnede medarbejdere. Brug af sundhedsordningen er skattefrit for medarbejderne, og ordningen skal udelukkende bruges til forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede gener og skader.

Archived

Odense Kommune

Start: 09-02-2018 / Finish: 06-03-2018

Høring vedr. udbud af tilbud til borgere visiteret til ledighedsydelse

Text from the contracting entity:

Odense Kommune skal til at udbyde opgaven "tilbud til borgere visiteret til ledighedsydelse - individuel jobformidling" (anden aktør).

Archived

Odense Kommune

Start: 06-02-2018 / Finish: 20-02-2018

Høring i forbindelse med udbud af flytteforretninger

Text from the contracting entity:

Udbuddet vil blive gennemført som et offentligt udbud, og forventes offentliggjort 1. kvartal 2018. Kontraktstart forventes 1. september2018. KomUdbud – Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012, er et samarbejde mellem 15 jyske og fynske kommuner. https://komudbud.dk/ KomUdbuds tovholder og vicetovholder har på baggrund af KomUdbuds behov og ønsker, samt en markedsundersøgelse udarbejdet et udkast til kravspecifikation og tilbudsliste samt tildelingskriterier som hermed bringes i høring. KomUdbud opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse materialet og komme med bemærkninger hertil. Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer vi til at de begrundes. Det er op til KomUdbud at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 17-01-2018 / Finish: 02-02-2018

Teknisk dialog vedr. den tværoffentlige aftale for Servere og storage (50.03)

Text from the contracting entity:

SKI har igangsat den tekniske dialog på det kommende udbud 50.03 for servere og storage, og inviterer alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til at deltage i dialogen.

Archived

Odense Kommune

Start: 12-01-2018 / Finish: 28-02-2018

Genbrugshjælpemidler (2017/2018)

Text from the contracting entity:

Høring af materiale vedr. udbud af genbrugshjælpemidler

Archived

Odense Kommune

Start: 01-01-2018 / Finish: 15-01-2018

Høring i forbindelse med udbud af vikarydelser til rengøring og køkken

Text from the contracting entity:

Odense Kommune er i gang med at forberede udbuddet af vikarydelser til rengøring og køkken. Interesserede leverandører får her mulighed for at komme med input til udvalgte dele af udbudsmaterialet, bl.a. ved besvarelse af en række spørgsmål.

Archived

Odense Kommune

Start: 21-12-2017 / Finish: 12-01-2018

Udbud af køb af måtter til Odense Kommune

Text from the contracting entity:

Odense Kommune skal til at udbyde køb af måtter. I den henseende vil Odense Kommune gerne indbyde til dialog med markedet på bl.a. kravspecifikationen og tildelingskriterierne. Der vil blive indgået 4-årig rammeaftale. Der vil være tale om et offentligt udbud, hvor tildelingskriterium vil være ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”. Her vil tilbuddet blive vurderet på baggrund af de opsatte tildelingskriterier, disse er også en del af høringen. Odense Kommune er interesseret i dialog, men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mv. FREMGANGSMÅDE: 1.Login og gå til det Idé-udbud du ønsker at kommentere på 2.Klik på en kategori i venstre side og læs teksten på denne 3.Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til denne kategori BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage. Opret dig som bruger her: http://www.comdia.com/edit-bruger.aspx Der kan kommenteres på materialet i perioden fra den 21. december – 12. januar 2018. Kom gerne med alle jeres kommentarer, svar og spørgsmål til det foreliggende. Relevant dokument ligger under det enkelte fokusområde.

Archived

Københavns kommune

Start: 21-12-2017 / Finish: 28-01-2018

Høring af udbudsmateriale om indkøb af kommunikationsydelser

Text from the contracting entity:

Høring af dokumenter til udbud med forhandling samt dynamisk indkøbssytem

Archived

Københavns kommune

Start: 18-12-2017 / Finish: 31-01-2018

Høring af udbudsmateriale vedrørende vagtydelser i Københavns Kommune

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune igangsætter snarest udbud af vagtydelser. Denne høring er oprettet for at få markedets input.

Archived

SDU

Start: 14-12-2017 / Finish: 22-12-2017

Plastvarer mm.

Text from the contracting entity:

Aarhus Universitet og SDU er i gang med at færdiggøre udbudsmaterialet vedrørende et kommende udbud på plastvarer mm. fordelt på 10 delaftaler,

Archived

Odense Kommune

Start: 11-12-2017 / Finish: 21-12-2017

Udbud af udbudssystem

Text from the contracting entity:

Høring af udbudsmateriale

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 05-12-2017 / Finish: 05-01-2018

02.02 Computere og 50.40 Computere og IT-tilbehør

Text from the contracting entity:

Teknisk dialog vedr. SKI-udbudene 02.02 Computere og 50.40 Computere og IT-tilbehør.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 05-12-2017 / Finish: 22-12-2017

17.01 Revisionsydelser

Text from the contracting entity:

Udbuddet er et genudbud af den eksisterende aftale på området, 17.01 Revisionsydelser (2014). Med aftalen får alle offentlige organisationer – store og små - mulighed for at købe lovpligtig revision og andre ydelser, som enten ligger i naturlig forlængelse af den lovpligtige revision eller, hvor revisoren kan tilbyde særlige kompetencer.

Archived

Københavns kommune

Start: 14-11-2017 / Finish: 30-11-2017

Markedsdialog om udbud af Catering til 0-6 års institutioner i Københavns Kommune

Text from the contracting entity:

Markedsdialog den 27. november 2017 kl. 13:00 - 15:00 om kommende udbud af daglig levering af ca. 200 portioner ernæringsberegnet 90% økologisk mad til 0-6 års daginstitutioner i Københavns Kommune. Derudover efterspørger vi også ernæringsberegnet vikarmad til 0-6 års institutioner ca. 300 portioner per dag. Det er til 0-6 års institutioner der akut har behov for at få mad leveret. Tilmelding på Betmad@buf.kk.dk

Archived

Københavns kommune

Start: 10-11-2017 / Finish: 17-11-2017

Markedsdialog - Vejhjælp

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune ønsker kommentarer til materialet på udbud af vejhjælp

Archived

Odense Kommune

Start: 09-11-2017 / Finish: 16-11-2017

Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Text from the contracting entity:

Høring vedr. udbudsmateriale på "Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere"

Archived

Københavns kommune

Start: 09-11-2017 / Finish: 13-11-2017

Markedsdialog - Rammeaftale om totalrådgivning

Text from the contracting entity:

Aftale skal primært understøtte Københavns Ejendomme og Indkøb med totalrådgivning til indkøb på Kommunens indkøbsaftaler samt andre opgaver hovedsageligt indenfor vedligehold, mindre renoveringer og tekniske installationer

Archived

SDU

Start: 24-10-2017 / Finish: 31-10-2017

Høring i forbindelse med udbud af gasser, specialgasser, tankanlæg, helium og tøris

Text from the contracting entity:

AU, AAU, SDU, DTU og Fødevarestyrelsen udbyder i efteråret 2017 gasser, specialgasser, tankanlæg, helium og tøris.

Archived

Odense Kommune

Start: 16-10-2017 / Finish: 25-10-2017

Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere

Text from the contracting entity:

Høring vedr. udbudsmateriale på "Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere"

Archived

Odense Kommune

Start: 10-10-2017 / Finish: 25-10-2017

Høring i forbindelse med udbud af vinduespolering

Text from the contracting entity:

Høring vedr. udbud af vinduespolering i Odense Kommune

Archived

Odense Kommune

Start: 06-10-2017 / Finish: 20-10-2017

Høring i forbindelse med udbud af grafiske serviceydelser

Text from the contracting entity:

Odense Kommune er i gang med at forberede udbuddet af grafiske serviceydelser. Interesserede leverandører får her mulighed for at komme med input til udvalgte dele af udbudsmaterialet ved besvarelse af en række spørgsmål.

Archived

Odense Kommune

Start: 25-09-2017 / Finish: 13-10-2017

Leverandørdag 2017

Text from the contracting entity:

Opfølgning på Odense Kommunes Leverandørdag 2017

Archived

Odense Kommune

Start: 18-09-2017 / Finish: 05-10-2017

Høring vedr.: Udbud af IT-system til Facility Management

Text from the contracting entity:

Odense Kommune ønsker at anskaffe et IT-system til håndtering af de interne arbejdsprocesser indenfor Facility Management-området.

Archived

United Nations FCCC

Start: 08-09-2017 / Finish: 18-09-2017

Provision of network infrastructure equipment, maintenance and support

Text from the contracting entity:

Maintenance and support of the existing network infrastructure including LAN and WLAN based on Cisco technology. Maintenance and support of the manageable office switches based on Microsens products. Network optimization including but not limited to LAN/WLAN, network management and network security solution. Support for ad-hoc project on the implementation of new network services in the headquarters and possibly in conference sites. 3. Upgrade of network infrastructure in a turnkey solution as part of the technology life cycle and infrastructure extension project for the new building which include design, provision of passive and active equipment, implementation services, maintenance and support and possible managed service solution of LAN and Firewalls.

Archived

Odense Kommune

Start: 07-09-2017 / Finish: 21-09-2017

Høring af udbudsmateriale til Mekanisk- og elektronisk sikring

Text from the contracting entity:

Odense Kommune forbereder udbud af Mekanisk- og elektronisk sikring, køb af produkter, mulighed for køb af relaterede serviceydelser.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 01-09-2017 / Finish: 15-09-2017

50.96 Bleer - Teknisk dialog nr. 2

Text from the contracting entity:

Indbydelse til ekstra teknisk dialog vedr. SKI’s kommende aftale på bleer

Archived

Københavns kommune

Start: 11-08-2017 / Finish: 28-08-2017

Markedsdialog vedrørende forventet udbud af værkstedsydelser, Københavns Kommune

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune forventer at udbyde værkstedsydelser til køretøjer under 3.500 kg (delaftale 1) og værkstedsydelser til køretøjer over 3.500 kg (delaftale 2).

Archived

Københavns kommune

Start: 07-08-2017 / Finish: 28-08-2017

Høring af materiale til udbud af flytteydelser

Text from the contracting entity:

Udbud af flytteydelser i Københavns kommune, omfattende alle forvaltninger og enheder.

Archived

Odense Kommune

Start: 28-07-2017 / Finish: 04-09-2017

Høring af materiale vedr. levering af formstøbte sæder

Text from the contracting entity:

Odense Kommune påtænker at lave en prisindhentning vedr. levering af formstøbte sæder.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 26-07-2017 / Finish: 25-08-2017

Høring i forbindelse med kommende udbud af SKI-aftalen 5075 Elevatorservice vol. II

Text from the contracting entity:

SKI ønsker markedets respons og vejledning af dokumentet for rammeaftalen til aftalen 50.75 Elevatorservice

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 07-07-2017 / Finish: 14-08-2017

50.61 Byggevarer og 50.62 Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder

Text from the contracting entity:

SKI inviterer alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til teknisk dialog på det kommende udbud af de forpligtende rammeaftaler 50.61 Byggevarer samt 50.62 Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 05-07-2017 / Finish: 21-07-2017

Høring i forbindelse med kommende udbud af SKI-aftalen 5075 Elevatorservice

Text from the contracting entity:

HØRING: SKI ønsker markedets respons og vejledning af bestemte dokumenter i udbusmaterialet til aftalen 50.75 Elevatorservice

Archived

Odense Kommune

Start: 19-06-2017 / Finish: 28-06-2017

Høring af materiale til udbud på indsats i ressourceforløb

Text from the contracting entity:

Foreløbigt materiale til udbud af indsatserne mentorforløb, afklaringsforløb og udviklingsforløb.

Archived

Odense Kommune

Start: 15-06-2017 / Finish: 23-06-2017

Høring i forbindelse med kommende udbud af Vikarydelser til rengøring samt køkken og kantine

Text from the contracting entity:

Hermed en kort indledende høring om tildelingskriteriet i forbindelse med udbud af Vikarydelser.

Archived

Odense Kommune

Start: 09-06-2017 / Finish: 04-07-2017

Høring i forbindelse med kommende udbud af Grafiske Ydelser (KomUdbud)

Text from the contracting entity:

Hermed høring om udbud af Grafiske Ydelser, som bliver udbudt i KomUdbud-regi.

Archived

Odense Kommune

Start: 30-05-2017 / Finish: 14-06-2017

Høring af udbudsmateriale til engangsvaskeprodukter

Text from the contracting entity:

Odense Kommune skal snart i gang med udbud af engangsvaskeprodukter. Der er tale om 3 produkter; vaskehandsker, vaskeservietter og shampoohætte.

Archived

SDU

Start: 16-05-2017 / Finish: 31-05-2017

Korrektur og oversættelse

Text from the contracting entity:

Korrekturlæsning samt oversættelse mellem dansk og engelsk.

Archived

City Solutions Platform

Start: 03-05-2017 / Finish: 22-12-2017

Sydney

Text from the contracting entity:

Renewable Energy

Archived

City Solutions Platform

Start: 03-05-2017 / Finish: 22-12-2017

Melbourne

Text from the contracting entity:

Adaptation and Water

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 26-04-2017 / Finish: 10-05-2017

50.43 Tablets

Text from the contracting entity:

SKI inviterer alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til teknisk dialog på det kommende udbud af den forpligtende rammeaftale på tablets

Archived

Københavns kommune

Start: 24-04-2017 / Finish: 18-08-2017

Udbud af rammeaftale vedrørende tekniske basisinstallationer

Text from the contracting entity:

Dialogplatform i forbindelse med KEIDs udbud af tekniske basisinstallationer

Archived

Københavns kommune

Start: 07-04-2017 / Finish: 25-04-2017

Høring af udbudsmateriale på ad hoc taxa

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune opfordrer potentielle leverandører til at kommentere på udbudsmaterialet, som forventes offentliggjort i forbindelse med det forestående udbud af ad hoc taxa kørsel.

Archived

SDU

Start: 03-04-2017 / Finish: 07-04-2017

Udbud af affald SDU

Text from the contracting entity:

Affaldshåndtering og containerleje SDU

Archived

Odense Kommune

Start: 30-03-2017 / Finish: 09-04-2017

Høring vedr. servicering af ovne i Odense Kommune

Text from the contracting entity:

Odense Kommune påtænker at lave tilbudsindhentning på servicering og reparation af ovne.

Archived

Odense Kommune

Start: 20-03-2017 / Finish: 28-03-2017

Høring vedrørende udbud af mestrings- og jobafklaringsforløb

Text from the contracting entity:

Odense Kommune ønsker at høre markedet vedrørende materialet til det kommende udbud på området.

Archived

Odense Kommune

Start: 17-03-2017 / Finish: 31-03-2017

Høring af udbudsmateriale til Specialrengøring

Text from the contracting entity:

Odense Kommune skal snart i gang med udbud af Specialrengøring. Specialrengøring er defineret, som rengøringsopgaver som ikke er en del af Kommunens ”daglige rengøringsbehov”.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 14-03-2017 / Finish: 10-04-2017

Teknisk dialog: 02.18 It-løsninger og projekter

Text from the contracting entity:

SKI inviterer til teknisk dialog om centrale elementer i det kommende udbud af 02.18 It-løsninger og projekter.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 10-03-2017 / Finish: 17-03-2017

50.48 Tele og Data

Text from the contracting entity:

SKI inviterer alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til teknisk dialog på det kommende udbud af den forpligtende rammeaftale på Tele og Data.

Archived

KomUdbud

Start: 08-03-2017 / Finish: 26-03-2017

Spørgsmål til nuværende og potentielle KomUdbud leverandører via Comdia

Text from the contracting entity:

KomUdbud ønsker at optimere indkøbsprocessen, herunder at forbedre samarbejdet med vores leverandører. KomUdbud håber derfor I vil hjælpe os med at besvare nedenstående spørgsmål.

Archived

Odense Kommune

Start: 06-02-2017 / Finish: 16-02-2017

Genbrugshjælpemidler til Odense Kommune

Text from the contracting entity:

Odense Kommune udbyder aftaler på forflytningssejl, rollatorer, el-køretøjer, arbejdsstole og trehjulede cykler.

Archived

Københavns kommune

Start: 03-02-2017 / Finish: 16-03-2017

Markedsdialog vedrørende professionelt vaskeriudstyr

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune forventer at udbyde rammeaftale vedrørende professionelle vaskerimaskiner, til brug for kommunens institutioner og kontorer mv.

Archived

Københavns kommune

Start: 03-02-2017 / Finish: 15-06-2017

Udbud af arbejdsbeklædning

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune påtænker at udbyde arbejdsbeklædning i foråret 2017 inde for kantine- og rengøringsbeklædning, sportsbeklædning, profilbeklædning og strik og arbejdssko- og støvler samt løbesko.

Archived

Københavns kommune

Start: 03-02-2017 / Finish: 11-04-2017

Udbud af repræsentationsydelser og blomster

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune påtænker at udbyde repræsentationsydelser og blomster i foråret 2017, indeholdt vin, mousserende vin/champagne, specialøl, chokolade, konfekt, gourmetkaffe- og te samt afskårne blomster og buketter.

Archived

Københavns kommune

Start: 02-02-2017 / Finish: 14-02-2017

Høring vedrørende forestående udbud af kaffe, the, tilbehør, kaffemaskiner, serviceaftaler og flydende kaffe

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune påtænker at afholde et udbud vedrørende kaffe, te, automatprodukter, maskiner, service og flydende kaffe. Potentielle tilbudsgivere opfordres til komme med kommentarer til eventuelle uhensigtsmæssigheder.

Archived

United Nations FCCC

Start: 02-02-2017 / Finish: 19-02-2017

Creative Communications

Text from the contracting entity:

Welcome to this commercial dialogue about Creative Communication services and related goods including managing the brand, designing digital products including both printing & production services, conceptualization, developing and implementing websites and applications for mobile devices for the UNFCCC.

Archived

Odense Kommune

Start: 30-01-2017 / Finish: 06-02-2017

Skolekørsel i Odense Kommune

Text from the contracting entity:

Skolekørsel omfatter kørsel i bus til og fra udvalgte distriktsskoler morgen og eftermiddag, samt kørsel til udvalgte skolers svømmeundervisning i Odense Kommunes fire svømmehaller. Derudover er der, for en enkelt distriktsskole (Tingkærskolen), tale om kørsel mellem to afdelinger (faglokalekørsel).

Archived

Københavns kommune

Start: 23-01-2017 / Finish: 21-02-2017

ideudbud vedr. tekstiler til børneinstitutioner

Text from the contracting entity:

ideudbud vedr. tekstiler til børneinstitutioner, høring over udkast til kravspecifikation

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 19-01-2017 / Finish: 03-02-2017

50.70 AV-udstyr

Text from the contracting entity:

SKI inviterer alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til teknisk dialog på det kommende udbud af den forpligtende rammeaftale på AV-udstyr.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 09-01-2017 / Finish: 27-01-2017

50.25 Storkøkkenudstyr

Text from the contracting entity:

SKI inviterer alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til teknisk dialog på det kommende udbud af den forpligtende rammeaftale om storkøkkenudstyr.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 05-01-2017 / Finish: 25-01-2017

50.96 Bleer

Text from the contracting entity:

Teknisk dialog vedr. udbud af bleer

Archived

Odense Kommune

Start: 05-01-2017 / Finish: 18-01-2017

Høring vedr. vinduespolering i Odense Kommune

Text from the contracting entity:

Spørgsmål til leverandører omkring den videre proces, samt overvejelser i forbindelse med udbuddet.

Archived

Københavns kommune

Start: 20-12-2016 / Finish: 20-01-2017

Udbud af babyudstyr, vogne, stole, sengeløsninger m.v

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune skal udbyde babyudstyr i offentligt udbud og ønsker dialog med markedet om krav.

Archived

Københavns kommune

Start: 14-12-2016 / Finish: 05-01-2017

Høring - udbud af tolkeydelser

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune udsender i januar et udbud af tolkeydelser. I den forbindelse ønskes der kommentarer til materialet.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 08-12-2016 / Finish: 02-01-2017

15.01 Laboratorieartikler

Text from the contracting entity:

SKI inviterer alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til teknisk dialog på det kommende udbud af en aftale om laboratorieartikler.

Archived

Københavns kommune

Start: 05-12-2016 / Finish: 12-12-2016

Møde om udbud af københavnske læreres frie valg af digitalt arbejdsredskab

Text from the contracting entity:

Interesserede leverandører inviteres til et oplysningsmøde den 12. december 2016 om udbuddet, der forventes udsendt første kvartal af 2017. Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune forventer at publicere et EU-udbud i første kvartal af 2017 på en rammekontrakt til understøttelse af kommunens læreres frie valg af digitalt arbejdsredskab.

Archived

Københavns kommune

Start: 25-11-2016 / Finish: 28-02-2017

Udbud af rekrutteringsydelser

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune påtænker i foråret 2017 at genudbyde sin kontrakt på rekrutteringsydelser, og ønsker derfor nu en markedsdialog om kontrakten, de tekniske specifikationer samt udbudsdesignet.

Archived

Københavns kommune

Start: 22-11-2016 / Finish: 12-12-2016

Spørgsmål til forestående udbud af kaffe, the, tilbehør, kaffemaskiner, serviceaftaler og flydende kaffe

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune planlægger at offentliggøre et udbud af kaffe, the, tilbehør, kaffemaskiner, serviceaftaler og flydende kaffe primo 2016 (medio januar eller primo februar). I den sammenhæng vil vi gerne bede potentielle tilbudsgivere svare på en række spørgsmål.

Archived

Københavns kommune

Start: 22-11-2016 / Finish: 01-12-2016

Elektroniske nøgler i hjemmeplejen

Text from the contracting entity:

Som en del af forarbejdet til et potentielt indkøb, ønsker vi i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Socialforvaltningen at have en dialog om det potentiale, der ligger i en ny digital håndtering af nøgler i hjemmeplejen.

Archived

Odense Kommune

Start: 07-11-2016 / Finish: 14-11-2016

Høring af dentalprodukter til tandbehandling

Text from the contracting entity:

Odense Kommune udbyder i samarbejde med Region Syddanmark dentalprodukter til tandbehandling.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 02-11-2016 / Finish: 16-11-2016

50.55 Kontorartikler

Text from the contracting entity:

Teknisk dialog vedr. genudbud af den forpligtende aftale 50.55 Kontorartikler

Archived

United Nations FCCC

Start: 10-10-2016 / Finish: 28-10-2016

Creative Communications

Text from the contracting entity:

Welcome to this commercial dialogue about Creative Communications for the UNFCCC secretariat. We would like to thank you for your participation in the commercial dialogue. Your feedback is much appreciated! The purpose of the dialogue is to explain the requirements of the UNFCCC and to obtain feedback from experts. Please note that this is an open forum and should not be used for transmission of commercially sensitive or proprietary information. The UNFCCC will not accept any commercial proposals submitted via this dialogue.

Archived

Odense Kommune

Start: 29-09-2016 / Finish: 17-10-2016

Daglig rengøring på halvdelen Odense Kommunes Skoler - Genåbnet dialog

Text from the contracting entity:

Odense Kommune skal i efteråret 2016 konkurrenceudsætte den daglige rengøring på halvdelen af Kommunes skoler.

Archived

Odense Kommune

Start: 26-09-2016 / Finish: 03-10-2016

Udbud af facilitatorrollen til Robot startup-hub.

Text from the contracting entity:

Odense Kommune påtænker at gennemføre et offentligt udbud for at indgå en partnerskabsaftale med en leverandør der skal stå for at faciliterer en Robotteknologisk startup-hub.

Archived

Rigspolitiet

Start: 23-09-2016 / Finish: 28-10-2016

Dansk Politi søger en skibsløsning til indkvartering

Text from the contracting entity:

Dansk Politi søger en skibsløsning til indkvartering i syv døgn. I den forbindelse er det relevant for Rigspolitiet at vide, om markedet kan imødekomme de overordnede krav, som Rigspolitiet har til ydelsen. Derudover ønskes markedets vurdering af, om nogle af nedenstående krav vil øge den samlede pris markant eller om andre løsninger kan dække de beskrevne krav.

Archived

Odense Kommune

Start: 13-09-2016 / Finish: 26-09-2016

Udbud på Legepladsinspektion

Text from the contracting entity:

Udbud på legepladsinspektion på legepladser, multibaner og parkourbaner i kommunen, ved skoler, institutioner og offentlige områder.

Archived

Københavns kommune

Start: 07-09-2016 / Finish: 22-11-2016

Indbydelse til markedsdialog - Lyskilder

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune ønsker markedsdialog i forbindelse med påtænkt genudbud af kommunens rammeaftale på indendørs lyskilder mv.

Archived

Rigspolitiet

Start: 06-09-2016 / Finish: 07-10-2016

Trafiksikkerhed - sammenhæng mellem politiets kontrolindsats og effekten på trafikanternes adfærd

Text from the contracting entity:

Rigspolitiet ønsker fastlæggelse af overordnede sammenhænge mellem politiets kontrolindsats og effekt på trafikanternes adfærd på følgende områder: - For høj hastighed - Spirituskørsel - Uopmærksomhed

Archived

SDU

Start: 06-09-2016 / Finish: 16-09-2016

Udbud af merchandise

Text from the contracting entity:

Høring på udbud af merchandise til SDU

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 02-09-2016 / Finish: 27-09-2016

03.13 Møbler

Text from the contracting entity:

SKI inviterer alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til teknisk dialog på det kommende udbud af en frivillig aftale om møbler.

Archived

Odense Kommune

Start: 01-09-2016 / Finish: 30-09-2016

Udbud af hotelophold og konferencefaciliteter til Odense Kommune

Text from the contracting entity:

Odense Kommune skal til at udbyde hotelophold og konferencefaciliteter. I den henseende vil Odense Kommune gerne indbyde til dialog med markedet på bl.a. kravspecifikationen, tilbudslisten, kontrakten og tildelingskriterierne. Der vil blive indgået 4-årig rammekontrakt. Odense Kommune er interesseret i dialog, men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mv. FREMGANGSMÅDE: 1.Login og gå til det Idé-udbud du ønsker at kommentere på 2.Klik på en kategori i venstre side og læs teksten på denne 3.Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til denne kategori BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage. Opret dig som bruger her: http://www.comdia.com/edit-bruger.aspx Der kan kommenteres på materialet i perioden fra d. 1. september – 22. november 2016. Kom gerne med alle jeres kommentarer, svar og spørgsmål til det foreliggende.

Archived

Odense Kommune

Start: 15-08-2016 / Finish: 24-08-2016

Høring - transport af hjælpemidler

Text from the contracting entity:

Odense Kommune skal udbyde aftale på transport af hjælpemidler mellem depot og borger/plejecenter.

Archived

Københavns kommune

Start: 11-07-2016 / Finish: 01-12-2016

Mobile digitale løsninger på socialområdet - markedsdialog 2016

Text from the contracting entity:

Socialforvaltningen i Københavns kommune inviterer til markedsdialog som forberedelse til indkøb og udvikling af mobile digitale løsninger på socialområdet. Vi søger leverandører med lyst til at bidrage til udviklingen og selv få ny viden på et område med stort potentiale.

Archived

United Nations FCCC

Start: 11-07-2016 / Finish: 12-08-2016

Datacenter Hosting

Text from the contracting entity:

The secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) would like to consolidate its strategic framework contracts for the hosting of business, productivity and collaborative applications and data. For this purpose UNFCCC is seeking to establish a framework contract with a qualified supplier who can provide high quality datacenter hosting services.

Archived

Odense Kommune

Start: 07-07-2016 / Finish: 14-08-2016

Planteservice og planter

Text from the contracting entity:

Planteservice og planter med følgende kategorier: - Vindues/reolplanter - Gulvplanter - Udendørs planter - Juletræer - Sæsonvarer - Krukker og potter - Krukker udendørs - Materialer, jord, bark, ler - Planteservice

Archived

Odense Kommune

Start: 07-07-2016 / Finish: 15-08-2016

Afskårne blomster

Text from the contracting entity:

Afskårne blomster.

Archived

Odense Kommune

Start: 27-06-2016 / Finish: 15-07-2016

Høring - Konsulentbistand til at forstå og forandre organisationer som systemer.

Text from the contracting entity:

Odense Kommune påtænker at gennemfører et udbud med forhandling vedrørende: "Konsulentbistand til at forstå og forandre organisationer som systemer." i den forbindelse igangsættes hermed en høring påtænkt proces og parametre.

Archived

United Nations FCCC

Start: 22-06-2016 / Finish: 13-07-2016

Provision of ICT Equipment and Services for Conferences and Workshops

Text from the contracting entity:

Welcome to this commercial dialogue about ICT Equipment and Services for Conferences and Workshops for the UNFCCC secretariat. We would like to thank you for your participation in the commercial dialogue. Your feedback is much appreciated! The purpose of the dialogue is to explain the requirements of the UNFCCC and to obtain feedback from experts. Please note that this is an open forum and should not be used for transmission of commercially sensitive or proprietary information. The UNFCCC will not accept any commercial proposals submitted via this dialogue.

Archived

United Nations FCCC

Start: 30-05-2016 / Finish: 17-06-2016

Cyber Security and Information Services

Text from the contracting entity:

Welcome to this commercial dialogue about Cyber and Information Security Services for the UNFCCC secretariat. We would like to thank you for your participation in the commercial dialogue. Your feedback is much appreciated! The purpose of the dialogue is to explain the requirements of the UNFCC and to obtain feedback from experts. Please note that this is an open forum and should not be used for transmission of commercially sensitive or proprietary information. The UNFCCC will not accept any commercial proposals submitted via this dialogue.

Archived

Odense Kommune

Start: 02-05-2016 / Finish: 24-06-2016

Markedsdialog vedr. skadedyrsbekæmpelse

Text from the contracting entity:

Odense Kommune vil invitere de mest interessante leverandører til et fysisk dialogmøde, hvor vi kan få mulighed for at se, hvilke løsninger der kunne understøtte vores behov i forhold til kommende udbud af skadedyrsbekæmpelse.

Archived

Odense Kommune

Start: 21-04-2016 / Finish: 10-05-2016

Markedsafdækning vedr. virtuel kommunikation

Text from the contracting entity:

Odense Kommune inviterer interesserede virksomheder til at deltage i en markedsafdækning vedrørende virtuel kommunikation.

Archived

Rigspolitiet

Start: 29-02-2016 / Finish: 18-03-2016

MC-Dragt til politiet

Text from the contracting entity:

Nye MC dragter til Dansk Politi

Archived

Odense Kommune

Start: 15-02-2016 / Finish: 25-02-2016

GPS ure

Text from the contracting entity:

Odense Kommune inviterer interesserede virksomheder til at deltage i en markedsafdækning vedrørende GPS ure til demensområdet.

Archived

Odense Kommune

Start: 01-02-2016 / Finish: 10-02-2016

Høring vedr. tilsyn i Ældre- og Handicapforvaltningen

Text from the contracting entity:

Jf. Lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter indholdet af tilbuddene og den måde opgaverne udføres på.

Archived

Københavns kommune

Start: 19-01-2016 / Finish: 21-02-2016

Hobby- og beskæftigelsesmaterialer

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune invitere til dialog med markedet for hobby og beskæftigelsesmaterialer.

Archived

Odense Kommune

Start: 07-01-2016 / Finish: 14-01-2016

Høring vedr. kontrakter på frit valg af personlig pleje og praktisk bistand

Text from the contracting entity:

Odense Kommune er ved at revidere området på frit valg af personlig pleje og praktisk bistand. I den forbindelse er vi også ved at revidere de kontrakter og krav der stilles til de private leverandører. Dette ikke mindst i forhold til, at markedet har været præget af konkurser i den seneste tid.

Archived

Odense Kommune

Start: 05-01-2016 / Finish: 13-01-2016

Dynamisk indkøbssystem på legepladser

Text from the contracting entity:

Høring af materiale til udbud af Dynamisk indkøbssystem på legepladser.

Archived

Københavns kommune

Start: 15-12-2015 / Finish: 20-01-2016

Løsning til bookning af lokale og idrætsfaciliteter til Københavns Kommune

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune vil i løbet af 2016 anskaffe en eller flere løsninger, som digitalt skal understøtte borgere, foreninger, samt Kultur- og Fritidsforvaltningens centrale administration og institutioner i de arbejdsopgaver, som er forbundet med at booke lokaler og idrætsfaciliteter. Løsningen skal således også understøtte processerne for ansøgning og for tildeling af tilskud efter Folkeoplysningsloven.

Archived

Københavns kommune

Start: 09-12-2015 / Finish: 31-12-2015

Indbydelse til markedsdialog

Text from the contracting entity:

Markedsdialog om potentielt udbud af EAT skolemadsordningen Københavns Kommunes skolemadsordning EAT skal i større omfang fremme socialøkonomi. I den forbindelse skal dele af ordningen måske i udbud, og vi er interesserede i at tale med leverandører, der potentielt kunne være interesserede i at byde på opgaven. Så tag kontakt til os på el3a@okf.kk.dk Inden 16.12.2015, og vi vil booke jer til et individuelt dialogmøde med arbejdsgruppen i uge1 og 2, i 2016.

Archived

Odense Kommune

Start: 25-11-2015 / Finish: 04-12-2015

Manuelle Kørestole til voksne

Text from the contracting entity:

Høring af materiale til udbud af aftale på manuelle kørestole til voksne

Archived

Københavns kommune

Start: 25-11-2015 / Finish: 07-12-2015

Samarbejdaftale om bistand til yderligere forbedring af madkvaliteten i Københavns Kommune

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune ønsker at udbyde ”Samarbejdsaftale om bistand til yderligere forbedring af kvaliteten i Københavns Kommune”. I den henseende vil Københavns Kommune gerne indbyde til dialog med leverandørmarkedet i forhold til det forekommende udbud og mulighederne for at opdele udbuddet i delaftaler (dvs. flere separate samarbejdsaftaler inden for specifikke opgaveområder).

Archived

Københavns kommune

Start: 30-10-2015 / Finish: 09-11-2015

Annoncering af leverandørmøde angående vækstanalyse for Københavns Kommune

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune annoncere hermed afholdelse af et leverandørmøde vedrørende udbud af managementkonsulentydelser, til gennemførelse af en analyse af Københavns Kommunes erhvervsøkonomiske udvikling, med fokus på vækstbarriere og mulige policy tiltag for at overkomme disse.

Archived

United Nations FCCC

Start: 26-10-2015 / Finish: 09-11-2015

Management Consultancies

Text from the contracting entity:

Welcome to the commercial dialogue concerning “management consultancies” for the UNFCCC secretariat.

Archived

Københavns kommune

Start: 23-10-2015 / Finish: 09-11-2015

Kirkegaardssystem til København, Aarhus og Odense kommune

Text from the contracting entity:

Københavns kommune nuværende kontrakt for deres Kirkegårdssystem er udløbet, hvorfor Københavns kommune skal i udbud. Da kommunerne arbejder sammen om det nuværende system, valgte Aarhus og Odense at gå med i udbuddet. Kunden ønsker med en "Request for Information (RFI) at få belyst hvad markedet, i dag, kan tilføre af løsninger der imødekommer kundens samlede forretningsbehov.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 14-10-2015 / Finish: 02-11-2015

Rammeaftale 50.90 Fødevarer

Text from the contracting entity:

Staten og Kommunernes Indkøbs Service inviterer potentielle leverandører til at deltage i teknisk dialog på det kommende fælleskommunalt forpligtende udbud 50.90 Fødevarer.

Archived

Odense Kommune

Start: 07-10-2015 / Finish: 30-10-2015

Nyt velfærdsteknologisk udstillingsmiljø

Text from the contracting entity:

I Odense Kommune ønsker vi at lave et nyt koncept for, hvordan borgerne (særligt de ældre, men også andre målgrupper) kan blive præsenteret for de nyeste og mest anvendelige velfærdsteknologier på markedet - samt hvordan nationale og internationale samarbejdspartnere kan blive præsenteret for dem.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 21-09-2015 / Finish: 02-10-2015

Kontormøbler

Text from the contracting entity:

2. runde af den tekniske dialog, med reviderede udkast til kravspecifikation samt udkast til variantlister og udbudsdesign.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 21-09-2015 / Finish: 09-10-2015

09.01 Fødevarer og engangsartikler

Text from the contracting entity:

SKI inviterer alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til teknisk dialog på det kommende udbud af en frivillige rammeaftale på fødevarer og engangsartikler. Det vil være muligt at kommentere tilbudslister og kravspecifikationen.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 08-09-2015 / Finish: 25-09-2015

50.20 Forbrugsartikler

Text from the contracting entity:

Invitation til teknisk dialog vedr. SKI 50.20 Forbrugsartikler

Archived

United Nations FCCC

Start: 07-09-2015 / Finish: 09-10-2015

Brand Design of Corporate Building and Spaces

Text from the contracting entity:

Welcome to this commercial dialogue about Brand Design of Corporate Building and Spaces for the UNFCCC.

We would like to thank you for your participation in the commercial dialogue. Your feedback is much appreciated! The purpose of the dialogue is to explain the requirements of the UNFCCC secretariat and to gain insights on market practices. Please note that this forum is not intended for transmission of individual proposals or bids.

We have organized the dialogue in focus areas. Questions on each of the focus areas can be accessed on the left side of the screen.  Please respond to these questions and participate in the dialogue by submitting comments, information or further questions related to each focus area.

Background:

The secretariat is seeking a branding concept for its main building structures and open spaces, indoors and outdoors. The ultimate objective is to further strengthen the secretariat’s and UNBonn’s corporate identity by conveying to anyone approaching the building and present in the building a strong sense that this is a United Nations building and home to the UNFCCC secretariat:

  • To strengthen the brand recognition for UNBonn and UNFCCC staff, conference participants, visitors and the general public;
  • To develop a holistic brand concept for the headquarters building structure, open spaces and conference areas inside the AAH; outside on the UN Campus; in the WCCB during UNFCCC events; and on main access routes to the UN Campus;
  • To develop a design structure that would accommodate standard corporate identity elements, with a variable visual identity in various use and media, and be able to convey thematic messages when needed (slogans, messages).
  

Archived

United Nations FCCC

Start: 07-09-2015 / Finish: 21-09-2015

System to simplify and make the Clean Development Mechanism (CDM) more scalable

Text from the contracting entity:

The Clean Development Mechanism (CDM) is perceived as a complex and difficult to use mechanism, and some areas are still poorly support by IT applications. The secretariat has put in place business projects to address the concerns, and also recently it has put in place a new platform and business application infrastructure to better support delivery of business systems. This project will implement a new system on this infrastructure to address the business concerns.

Archived

Rigspolitiet

Start: 12-08-2015 / Finish: 26-08-2015

Dialog vedr. kommende udbud af ligtransport

Text from the contracting entity:

Dialog vedr. kommende udbud af ligtransport.

Archived

United Nations FCCC

Start: 29-06-2015 / Finish: 10-07-2015

Webcast services for UNFCCC secretariat

Text from the contracting entity:

The purpose of the dialogue is to explain the requirements of the UNFCCC secretariat and to seek information and suggestions to help identify possible solutions. The UNFCCC also hopes to gain insights concerning webcast services. The platform is not intended nor is it permitted to allow a company to submit a company specific technical or financial proposal – this would only be requested when the formal solicitation (Request For Proposal) is published.

Archived

Københavns kommune

Start: 24-06-2015 / Finish: 16-09-2015

Institutionsmøbler til Børne- og Ungdomsforvaltningen

Text from the contracting entity:

Børne- og Ungdomsforvaltningen agter at udbyde Institutionsmøbler, i efteråret 2015. For så vidt muligt at lave et udbud som giver mening for både forvaltngen og markedet, sendes projektet nu i idé-udbud, så markedet kan komme med input til det foreløbige materiale.

Archived

United Nations FCCC

Start: 25-05-2015 / Finish: 05-06-2015

Implementation and support of an electronic records management system

Text from the contracting entity:

Please note that the prupose of this dialogue is to discuss best practices of the market. This forum is not intended for the transmission of individual proposals from vendors.

Archived

Odense Kommune

Start: 04-05-2015 / Finish: 01-06-2015

Håndværkerydelser til Odense Kommune

Text from the contracting entity:

Odense Kommune skal til at udbyde håndværkerydelser til alle kommunens bygninger. I den henseende vil Odense Kommune gerne indbyde til dialog.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 14-04-2015 / Finish: 28-04-2015

Rammeaftale 50.95 - Sygeplejeartikler

Text from the contracting entity:

Invitation til anden runde af teknisk dialog på 50.95 Sygeplejeartikler

Archived

Odense Kommune

Start: 10-04-2015 / Finish: 30-04-2015

Lyskilder indendørs

Text from the contracting entity:

Odense kommune er i gang med at udarbejde et udbud på lyskilder indendørs, som evalueres efter TCO, hvor vi ønsker dialog med markedet via Idé-udbud omkring vores krav og evalueringsmodel.

Archived

Odense Kommune

Start: 16-03-2015 / Finish: 01-04-2015

Udbud af vintervedligeholdelse

Text from the contracting entity:

Odense Kommune v. By- og Kulturforvaltningen skal i gang med at lave et udbud af vintervedligeholdelse på visse stier, fortove og parkeringspladser. Vi har udarbejdet et udkast til en kravspecifikation, og ønsker i den forbindelse potentielle leverandøres kommentarer til kravspecifikation. Odense kommune ønsker tillige leverandørernes kommentarer til om vi har overset nogle væsentlige punkter for at have en fyldestgørende kravspecifikation?

Archived

Odense Kommune

Start: 16-03-2015 / Finish: 30-03-2015

Udrednings løsningen og bleer til kontinens området

Text from the contracting entity:

Udbuddet vedrør levering af elektronisk udredningsløsning samt bleer til Odense Kommune.

Archived

Odense Kommune

Start: 10-03-2015 / Finish: 16-03-2015

Udbud af ladestandere

Text from the contracting entity:

Udbud af ladestandere

Archived

Odense Kommune

Start: 06-02-2015 / Finish: 13-02-2015

Medieovervågning og analyse

Text from the contracting entity:

Vi ønsker at høre markedet om nuværende materiale giver anledning til spørgsmål eller indeholder uhensigtsmæssigheder, som vi ikke selv er bekendt med. Kun en uges høring, grundet tidsplan. Opret bruger, login og stil/besvar spørgsmål.

Archived

Københavns kommune

Start: 02-02-2015 / Finish: 10-03-2015

Levering af håndværkerydelser

Text from the contracting entity:

Levering af håndværkerydelser vedrørende løbende drift og vedligeholdelse i Københavns Kommune.

Archived

Odense Kommune

Start: 20-01-2015 / Finish: 26-01-2015

Hårde hvidevarer til KomUdbud

Text from the contracting entity:

Hårde hvidevarer til husholdningsbrug og professionalt brug (kun vaskemaskiner og tørretumblere), samt service herpå til KomUdbud.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 18-12-2014 / Finish: 16-01-2015

Rammeaftale 50.95 - Sygeplejeartikler

Text from the contracting entity:

Indbydelse til teknisk dialog vedrørende det fælleskommunale forpligtende udbud 50.95 Sygeplejeartikler

Archived

Københavns kommune

Start: 02-12-2014 / Finish: 08-01-2015

Vikarformidling indenfor pleje og omsorg

Text from the contracting entity:

Vikarformidling indenfor pleje og omsorg

Archived

Københavns kommune

Start: 20-11-2014 / Finish: 01-05-2015

Kurser & Uddannelse

Text from the contracting entity:

København Kommune ønsker at udbyde de forvaltnings tværgående Kurser & Uddannelse

Archived

Københavns kommune

Start: 17-11-2014 / Finish: 07-01-2015

Befordring

Text from the contracting entity:

Ide-udbuddet omhandler befordring i Københavns Kommune.

Archived

Københavns kommune

Start: 03-11-2014 / Finish: 14-11-2014

Høring af udbudsmateriale for udbud af tøjvaskeordning

Text from the contracting entity:

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen i Københavns Kommune påtænker at gennemføre et lokalområde opdelt udbud af tøjvaskeordning, jf. servicelovens § 83. Københavns Kommune sender i den forbindelse udkast til det samlede udbudsmateriale i høring.

Archived

Odense Kommune

Start: 22-10-2014 / Finish: 05-11-2014

Elbiler

Text from the contracting entity:

Odense Kommune ønsker kommentarer til vedhæftede udkast til kravspecifikation og tildelingskriterier.

Archived

Odense Kommune

Start: 14-10-2014 / Finish: 16-10-2014

Regenererings ovne til Odense Kommune

Text from the contracting entity:

Odense Kommune skal i gang med et udbud af Ovne til Mad og Måltider. I denne forbindelse har Odense Kommune valgt at gå i dialog med de potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 10-10-2014 / Finish: 26-10-2014

50.40 Computere og It-tilbehør

Text from the contracting entity:

Forpligtigende rammeaftale Computere og It-tilbehør

Archived

Københavns kommune

Start: 01-10-2014 / Finish: 17-10-2014

Prisaftale - briller til borgere

Text from the contracting entity:

Københavns kommune er i øjeblikket i gang med at planlægge et nyt udbud af prisaftale på briller til københavnske pensionister m.fl. og går hermed i dialog med markedet via Idé-udbud.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 25-09-2014 / Finish: 18-10-2014

Rammeaftale 50.05 Biblioteksmaterialer

Text from the contracting entity:

Staten og Kommunernes Indkøbs Service opfordrer leverandører til at deltage i teknisk dialog om det foreløbige udbudsmateriale på det kommende fælleskommunalt forpligtende udbud 50.05 Biblioteksmaterialer (Danske og udenlandske bøger, noder, årsbøger, musik, spil/multimedier, klassesæt/taskebøger - og klargøringsydelser).

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 25-09-2014 / Finish: 11-10-2014

Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter

Text from the contracting entity:

Staten og Kommunernes Indkøbs Service opfordrer leverandører til at deltage i teknisk dialog om det foreløbige udbudsmateriale på det kommende fælleskommunalt forpligtende udbud 50.06 Tidsskrifter. Udbuddet på tidsskrifter lægger sig tæt op af udbuddet 50.05 Biblioteksmaterialer og forventes at køre sideløbende med dette.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 23-09-2014 / Finish: 17-10-2014

02.03 Servere og storage

Text from the contracting entity:

Staten og Kommunernes Indkøbs Service opfordrer alle leverandører, producenter og kunder til at deltage i teknisk dialog om udvalgte dele af det foreløbige udbudsmateriale på Rammeaftale 02.03 Servere og storage.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 22-09-2014 / Finish: 27-10-2014

50.10 Kopi & Print

Text from the contracting entity:

Teknisk dialog for SKI's genudbud af den forpligtende rammeaftale vedr. kopi og print.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 12-09-2014 / Finish: 12-10-2014

Rammeaftale 50.43 - Tablets

Text from the contracting entity:

Forpligtende aftale for Tablets, tilbehør til Tablets og tilknyttede ydelser

Archived

Odense Kommune

Start: 28-08-2014 / Finish: 04-09-2014

Robotgulvvasker

Text from the contracting entity:

Odense Kommune vil gerne undersøge, om der på markedet findes en robotgulvvasker der kan bruges på større arealer.

Archived

Københavns kommune

Start: 21-08-2014 / Finish: 05-09-2014

Økologiske Fødevarer

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune skal have levering af økologiske fødevarer udbudt i september 2014. Leveringerne er til små institutioner i postnummerdistrikt 1000-1499 og 2100. Inden Københavns Kommune udbyder opgaven, vil vi gerne have kommentarer og bemærkninger til udbudsmaterialet fra potentielle leverandører. Derudover ønsker Københavns kommune også at virksomheder får mulighed for at give gode input og forslag til problemstillinger, som Københavns Kommune ikke selv har tænkt over.

Archived

Udenrigsministeriet

Start: 10-07-2014 / Finish: 25-08-2014

Rådgivningsforløb - InnovationGROWTH

Text from the contracting entity:

Udenrigsministeriet ønsker at finde en konsulent til InnovationGROWTH. For at opnå bedre indsigt i markedsforholdene og dermed gøre det muligt at beslutte, hvordan løsningen mest hensigtsmæssigt udbydes, ønsker Udenrigsministeriet at sende materialet i høring. Denne høring skal danne grundlag for beslutninger om centrale elementer i tilrettelæggelse af et snarligt genudbud og give inspiration til hvordan ydelserne mest hensigtsmæssigt udbydes, således at der forhåbentlig skabes en bedre konkurrence.

Archived

United Nations FCCC

Start: 04-07-2014 / Finish: 31-08-2014

Tool for online voluntary cancellation of CERs

Text from the contracting entity:

Welcome to this technical dialogue concerning "Online tool for voluntary cancellation of CERs" for the UNFCCC. The secretariat has been mandated to explore options to develop an online tool that allows any member of the public to purchase CERs available in the CDM registry (CDM-R) for immediate voluntary cancelation.

Archived

Rigspolitiet

Start: 20-06-2014 / Finish: 11-07-2014

Skadesadministration

Text from the contracting entity:

Staten er selvforsikrer, hvilket indebærer, at Dansk Politi som institution ikke må tegne forsikring uden tilladelse fra Finansministeriet. Rigspolitiet har en aftale med en ekstern leverandør om forvaltning af politiets selvforsikring vedrørende motorkøretøjer. For at opnå en ny og tidssvarende model udbydes administration af ansvars- og kaskoskader forvoldt af og/eller på Dansk Politis motorkøretøjer, herunder personskader. Aftalen vil erstatte den eksisterende aftale.

Archived

Odense Kommune

Start: 12-06-2014 / Finish: 26-06-2014

Desinficeringsløsning eller lignende

Text from the contracting entity:

Odense Kommune ønsker at nedsætte sygefraværet i institutioner for børn og unge i Odense, og er derfor på udkig efter teknologier/metoder/løsninger der kan hjælpe hermed.

Archived

United Nations DP

Start: 06-06-2014 / Finish: 24-06-2014

Climate Information / Early Warning systems

Text from the contracting entity:

UNDP is interested in receiving input from, and dialogue with market contractors regarding Technical requirements for Climate Information / Early Warning systems on our upcoming enquiry.

Archived

NOPII – Nordjysk Platform for Innovative Indkøb

Start: 24-04-2014 / Finish: 03-06-2014

NOPII - fremtidens løsning eller idéer til medicin-mestring

Text from the contracting entity:

7 nordjyske kommuner gået sammen om at gennemføre et innovativt indkøbsprojekt omkring medicin-mestring i en ny samarbejdsplatform kaldet NOPII. Projektet udmunder i et tværkommunalt funktionsudbud ved udgangen af 2014. Kommunerne leder efter nye innovative løsninger, der kan nedbringe de enorme udgifter, der i dag bruges på hjælp til medicinhåndtering til borgere i eget hjem.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 09-04-2014 / Finish: 08-05-2014

02.07 - Kommunikationsudstyr- og løsninger

Text from the contracting entity:

Velkommen til teknisk dialog om SKI rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Fra denne side er der mulighed for at kommentere på udvalgte dele af Udkast til udbudsmateriale.

Archived

United Nations FCCC

Start: 18-03-2014 / Finish: 04-04-2014

Printing, copying, scanning equipment

Text from the contracting entity:

The UNFCCC secretariat requests input from, and dialogue with market contractors regarding our upcoming RFQ on printing, copying, scanning equipment and related installation and support services

Archived

Rigspolitiet

Start: 14-03-2014 / Finish: 30-06-2014

Automatic number plate recognition (ANPR)

Text from the contracting entity:

Welcome to this technical dialogue concerning automatic number plate recognition (ANPR) for the Danish Police. The dialogue takes place prior to a tender.

Archived

Odense Kommune

Start: 14-03-2014 / Finish: 20-03-2014

Genbrugshjælpemidler

Text from the contracting entity:

Odense Kommune beder potentielle tilbudsgivere om, at komme med kommentarer vedrørende delaftalernes opbygning på genbrugshjælpemidler

Archived

Odense Kommune

Start: 07-03-2014 / Finish: 26-03-2014

Tryghedsalarmer Hjemmepleje

Text from the contracting entity:

Høring af materiale vedr. tryghedsalarmer til hjemmeplejen - KomUdbud er i gang med at forberede et udbud på tryghedsalarmer til hjemmeplejen og plejecentre/institutioner.

Archived

Rigspolitiet

Start: 05-03-2014 / Finish: 25-03-2014

Teknisk dialog om screeningsalkometre

Text from the contracting entity:

For at opnå indsigt i markedsforholdende og dermed gøre det muligt at beslutte, hvordan udbud af screeningsalkometre udbydes mest hensigtsmæssigt, ønsker Rigspolitiet at gennemføre en teknisk dialog med relevante markedsaktører.

Archived

Svendborg Kommune

Start: 04-03-2014 / Finish: 20-03-2014

Mekanisk sikring

Text from the contracting entity:

KomUdbud v/Svendborg Kommune er på vej i udbud med mekanisk sikring i EU-Udbud. KomUdbud har valgt at sende det foreliggende udkast til udbudsmateriale i høring hos markedet, med henblik på at få markedets umiddelbare tilkendegivelse i forhold til at kunne byde ind på det konkurrenceudsatte område.

Archived

Odense Kommune

Start: 03-03-2014 / Finish: 07-03-2014

Udbud af rengøringsydelser i Odense Kommune

Text from the contracting entity:

Høring af materiale vedr. rengøringsydelser

Archived

Odense Kommune

Start: 18-02-2014 / Finish: 27-02-2014

Daglig rengøring, Odense Kommune

Text from the contracting entity:

Odense Kommune er i gang med at forberede et udbud af daglig rengøring med og uden virksomhedsoverdragelse.

Archived

Odense Kommune

Start: 03-02-2014 / Finish: 14-02-2014

Digitalt Udbudssystem til KomUdbud

Text from the contracting entity:

(Længere frist)Vi er i gang med at lægge sidste hånd på materialet i forbindelse med udbud af licenser til et "Digitalt Udbudssystem" i KomUdbud-regi. Vi ønsker at høre markedet om kravene i vores materiale for at få afklaret uhensigtsmæssigheder heri.

Archived

Københavns kommune

Start: 07-01-2014 / Finish: 26-02-2014

udbud af kommunikationsydelser

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune skal i forbindelse med budget 2014-2015 udbyde en række indkøbspakker. Københavns Kommune vil udbyde kommunikationsydelser med henblik på indgåelse af fælles indkøbsaftaler. Dialogen forventes at være åben fra 7. januar 2014. Udkast til udbudsmateriale vil blive uploadet ultimo januar/primo februar.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 20-12-2013 / Finish: 01-02-2014

Rammeaftale 50.48 – Telefoni og data

Text from the contracting entity:

Den tekniske dialog er afsluttet. Dokumentet til venstre "Opsamling og afslutning" indeholder SKI's afsluttende bemærkninger.

Archived

Københavns kommune

Start: 18-12-2013 / Finish: 28-02-2014

Kontrolfunktion mod social dumping

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune har besluttet at skærpe indsatsen mod social dumping, og har i den forbindelse besluttet, at der skal indgås aftale med en ekstern enhed, som skal foretage kontrol af kommunens leverandører.

Archived

Rigspolitiet

Start: 11-12-2013 / Finish: 12-01-2014

Idé-udbud på mobilt ATK-udstyr inkl. visitationssoftware

Text from the contracting entity:

Velkommen til Rigspolitiets åbne dialog vedrørende kommende udbud af digitalt, mobilt ATK udstyr inkl. visitationssoftware. Som forberedelse til et kommende udbud af digitalt, mobilt udstyr til automatisk trafikkontrol, har Rigspolitiet valgt at gå i dialog med markedet.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 15-11-2013 / Finish: 06-12-2013

Rammeaftale 50.48 – Tele og data - Anden dialog

Text from the contracting entity:

SKI og den eksterne projektgruppe bestående af repræsentanter fra Fællesudbud Sjælland (FUS), KomUdbud, Indkøb Nordsjælland (IN), Spar 5, Brønderslev Kommune, Københavns Kommune, Odense Kommune, Aarhus Kommune og Varde Kommune inviterer i forbindelse med et kommende udbud af en fællesforpligtende kommunal rammeaftale på tele og data potentielle tilbudsgivere til teknisk dialog. Formål er, at give potentielle tilbudsgivere lejlighed til at komme med input i forhold til, hvordan udbuddet kan udformes. Der er udsendt forhåndsmeddelelse vedr. den tekniske dialog d. 5. september 2013 via TED.

Archived

Miljøministeriet

Start: 28-10-2013 / Finish: 01-12-2013

Landevejstransport af flis

Text from the contracting entity:

Velkommen til Miljøministeriets/Naturstyrelsens åbne dialog vedrørende kommende udbud af landevejstransport af flis. Formålet med dialogen er at skabe det bedste grundlag for at gennemføre udbuddet, og vi håber derfor på jeres deltagelse i dialogen.

Archived

Odense Kommune

Start: 26-09-2013 / Finish: 24-10-2013

EL-KØRESTOLE

Text from the contracting entity:

OBS: DEADLINE FOR AT KOMMENTERE NÆRVÆRENDE MATERIALE ER RYKKET TIL DEN 24. OKTOBER - Odense Kommune har i forbindelse med et kommende udbud på El-kørestole valgt at gå i dialog med potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen. Bemærk: deadline er rykket til den 11. oktober

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 19-09-2013 / Finish: 18-10-2013

Rammeaftale 50.48 – Tele og data

Text from the contracting entity:

SKI og den eksterne projektgruppe bestående af repræsentanter fra Fællesudbud Sjælland (FUS), KomUdbud, Indkøb Nordsjælland (IN), Spar 5, Brønderslev Kommune, Københavns Kommune, Odense Kommune, Aarhus Kommune og Varde Kommune inviterer i forbindelse med et kommende udbud af en fællesforpligtende kommunal rammeaftale på tele og data potentielle tilbudsgivere til teknisk dialog. Formål er, at give potentielle tilbudsgivere lejlighed til at komme med input i forhold til, hvordan udbuddet kan udformes. Der er udsendt forhåndsmeddelelse vedr. den tekniske dialog d. 5. september 2013 via TED.

Archived

Ballerup Kommune

Start: 13-09-2013 / Finish: 07-10-2013

Innovative løsninger til en dele-ordning for kommunens køretøjer

Text from the contracting entity:

Som grøn transportkommune med fokus på effektivisering overvejer Ballerup Kommune, hvordan kommunens behov for intern, arbejdsrelateret medarbejdertransport fremover kan dækkes af en dele-løsning, der reducerer både til kommunens omkostninger til intern, opgaverelateret medarbejdertransport og til CO2-udledningen fra køretøjer, der anvendes til dette formål.

Archived

Odense Kommune

Start: 09-09-2013 / Finish: 27-09-2013

Dialog omkring kommende udbud på grafiske ydelser

Text from the contracting entity:

Odense Kommune (for komUdbud) har i forbindelse med et kommende udbud på Grafiske Ydelser valgt at gå i dialog med potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.

Archived

Aalborg Kommune

Start: 27-08-2013 / Finish: 28-10-2013

Innovative Forflytninger - hjælpemidler til bevægelse

Text from the contracting entity:

FRA FORFLYTNING TIL BEVÆGELSE - I forbindelse med projektet Innovative Forflytninger, ønsker Aalborg Kommune dialog med virksomheder og andre interessenter - Projektets formål er at tilvejebringe grundlag for aftaler om indkøb af innovative bevægelseshjælpemidler til Aalborg Kommunes Hjemmepleje – enten i form af eksisterende løsninger på markedet eller gennem funktionsudbud.

Archived

KomUdbud

Start: 09-08-2013 / Finish: 23-08-2013

Beskæftigelsesmaterialer - Tilbudslisten

Text from the contracting entity:

KomUdbud fortsætter nu dialogen omkring kommende udbud på Billedkunst- og beskæftigelsesmaterialer. Der er i april måned gennemført ide-udbud på flere områder i forbindelse med dette udbud, og dette Ide-udbud omhandler specifikt tilbudslisten.

Archived

Indkøbsfællesskabet HHO

Start: 09-07-2013 / Finish: 23-08-2013

Kontorvarer

Text from the contracting entity:

I forbindelse med opstart af udbud på kontorvarer, herunder kontorartikler, skoleartikler og kopipapir gennemfører Indkøbsfællesskabet HHO en høring for potentielle tilbudsgivere. Udbuddet omhandler en rammeaftale for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner med tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 28-06-2013 / Finish: 15-08-2013

Rammeaftale: 50.70 – Interaktive tavler og av-udstyr - Høringsrunde 2

Text from the contracting entity:

SKI A/S har i forbindelse med et udbud af en forpligtende kommunal rammeaftale på interaktive tavler og av-udstyr valgt at gå i dialog med de potentielle tilbudsgivere for at sikre sammenhæng mellem Kundernes behov, som det fremstår af udbudsmaterialet, og Leverandørernes kunnen. Der kan kommenteres på materialet i perioden 28. juni-15. august 2013 - kl. 12.00 Dette er høringsrunde 2 i denne proces.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 17-06-2013 / Finish: 01-07-2013

Rammeaftale 50.45 - Servere

Text from the contracting entity:

SKI A/S har i forbindelse med et udbud af en forpligtende kommunal rammeaftale på servere valgt at gå i dialog med de potentielle tilbudsgivere med det formål at sikre en sammenhæng mellem Kundernes behov, som det vil fremstå i udbudsmaterialet, og Leverandørernes kunnen.

Archived

Københavns kommune

Start: 08-06-2013 / Finish: 19-06-2013

Vinduespudsning

Text from the contracting entity:

Velkommen til Børn og Unge forvaltningens dialog om vindues pudsning på vores omkring 500 adresser samt 20 udflytterbørnehaver fordelt på Sjælland. Formålet med dialogen er at skabe det bedste grundlag for at gennemføre et udbud af vindues pudsning i tæt dialog med markedet.

Archived

KomUdbud

Start: 21-05-2013 / Finish: 07-06-2013

Dialog omkring kommende udbud på grafiske ydelser

Text from the contracting entity:

Odense Kommune (for komUdbud) har i forbindelse med et kommende udbud på Grafiske Ydelser valgt at gå i dialog med potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.

Archived

Naturstyrelsen

Start: 16-05-2013 / Finish: 17-06-2013

Smøreolier

Text from the contracting entity:

Velkommen til Naturstyrelsens åbne dialog om grønne indkøb af smøreolier. Formålet med dialogen er at skabe det bedste grundlag for at gennemføre udbud af smøreolier til skovmaskiner, med fokus på innovation og miljø.

Archived

Rigspolitiet

Start: 14-05-2013 / Finish: 05-06-2013

Narkotestere

Text from the contracting entity:

Rigspolitiet v. KoncernIndkøb ønker ved hjælp af dialogværktøjet Offentlig-Privat-Dialog valgt at gå i dialog med markedet med henblik på at skabe et godt grundlag for et evt. kommende EU-udbud på spytscreeningudstyr (Narkotestere)

Archived

Holbæk Kommune

Start: 11-04-2013 / Finish: 25-04-2013

Legetøj og institutionskøretøjer

Text from the contracting entity:

Holbæk Kommune har i forbindelse med et kommende udbud på levering af legetøj og institutionskøretøjer valgt at gå i dialog med de potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.

Archived

KomUdbud

Start: 04-04-2013 / Finish: 25-04-2013

Beskæftigelsesmaterialer

Text from the contracting entity:

KomUdbud har i forbindelse med et kommende udbud på Billedkunst- og beskæftigelsesmaterialer valgt at gå i dialog med de potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.

Archived

Københavns kommune

Start: 01-03-2013 / Finish: 22-03-2013

Køretøjer over 3500 kg. (Lastbiler og busser)

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune har i forbindelse med et kommende udbud af værkstedsydelser valgt at gå i dialog med de potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.

Archived

Københavns kommune

Start: 01-03-2013 / Finish: 22-03-2013

Køretøjer under 3500 kg

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune har i forbindelse med et kommende udbud af værkstedsydelser valgt at gå i dialog med de potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.

Archived

Københavns kommune

Start: 01-03-2013 / Finish: 22-03-2013

Udbud af dæk og dækservice

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune har i forbindelse med et kommende udbud af indkøb af dæk og dækservice valgt at gå i dialog med de potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.

Archived

Københavns kommune

Start: 26-02-2013 / Finish: 21-04-2013

Erhvervsbeklædning, sportsbeklædning, sikkerhedssko/støvler og arbejdssko/støvler

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune har i forbindelse med genudbud af erhvervsbeklædning, sportsbeklædning, arbejdssko/støvler og sikkerhedssko/støvler valgt at gå i dialog med de potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.

Archived

Statens og Kommunernes Indkøbs Service

Start: 22-02-2013 / Finish: 08-03-2013

Rammeaftale: 50.70 – Interaktive tavler og av-udstyr

Text from the contracting entity:

SKI A/S har i forbindelse med et udbud af en forpligtende kommunal rammeaftale på interaktive tavler og av-udstyr valgt at gå i dialog med de potentielle tilbudsgivere med det formål at sikre en sammenhæng mellem Kundernes behov, som det vil fremstå i udbudsmaterialet, og Leverandørernes kunnen.

Archived

Københavns kommune

Start: 25-01-2013 / Finish: 12-02-2013

Barnevogne, klapvogne, m tilbehør

Text from the contracting entity:

Københavns kommune skal udbyde babyudstyr i offentligt udbud. Det er besluttet, at opdele udbud af babyudstyr i 4-5 udbud i stedet for 1, da der er mange forskellig-rettede hensyn at tage. Samtidig er det statistiske materiale vi har over vores hidtidige forbrug meget usystematiseret, og svært at få konverteret til egentlige tilbudslister.

Archived

Københavns kommune

Start: 21-12-2012 / Finish: 18-01-2013

Udbud på rammeaftale vedr. levering af dæk

Text from the contracting entity:

Archived

Københavns kommune

Start: 21-12-2012 / Finish: 18-01-2013

Køretøjer under 3500 kg inkl. minibusser

Text from the contracting entity:

Archived

Københavns kommune

Start: 21-12-2012 / Finish: 18-01-2013

Lastbiler og busser over 3500 kg

Text from the contracting entity:

Archived

Københavns kommune

Start: 19-12-2012 / Finish: 11-03-2013

Managementkonsulenter

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune (KK) skal i forbindelse med budget 2014-2015 udbyde en række indkøbspakker. Det har tidligere vist sig, at udbud af konsulentydelser kan være vanskeligt. Københavns Kommune vil derfor gerne indgå i dialog med leverandørmarkederne i forhold til det forekommende konsulentudbud, samt inddrage de forskellige brancher i udbudsprocessen

Archived

Københavns kommune

Start: 19-12-2012 / Finish: 11-03-2013

Juridisk bistand

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune (KK) skal i forbindelse med budget 2014-2015 udbyde en række indkøbspakker. KK vil gerne indgå i dialog med leverandørmarkederne i forhold til den/de forventede aftaler i forhold til juridisk bistand, samt inddrage de forskellige brancher i aftaleprocessen. I hele aftaleprocessen vil vi indgå en webbaseret offentlig/privat dialog, hvor markedet kan komme med input samt stille kritisk spørgsmål til aftalematerialet.

Archived

Københavns kommune

Start: 19-12-2012 / Finish: 11-03-2013

Revisions- og skatterådgivning

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune (KK) skal i forbindelse med budget 2014-2015 udbyde en række indkøbspakker. Det har tidligere vist sig, at udbud af revisionskonsulentydelser kan være vanskeligt. Københavns Kommune vil derfor gerne indgå i dialog med leverandørmarkederne i forhold til det forekommende udbud, samt inddrage de forskellige brancher i udbudsprocessen.

Archived

Fællesudbud Sjælland

Start: 11-12-2012 / Finish: 21-12-2012

Inkontinens- og børnebleer

Text from the contracting entity:

Kommunerne i Fællesudbud Sjælland står for at skulle udbyde en kontrakt indeholdende to delaftaler på henholdsvis inkontinens- og børnebleer.

Archived

Fællesudbud Sjælland

Start: 22-11-2012 / Finish: 19-12-2012

Udbudssystem

Text from the contracting entity:

Kommunerne i Fællesudbud Sjælland arbejder p.t. på at skulle udbyde en kontrakt på et udbudssystem, der skal anvendes af kommunerne i indkøbsfællesskabet. Kontrakten skal efter planen indgås i andet kvartal 2013.

Archived

Københavns kommune

Start: 13-11-2012 / Finish: 23-11-2012

Vaskeriudstyr

Text from the contracting entity:

Københavns Kommune har i forbindelse med et udbud af vaskeriudstyr valgt at gå i dialog med de potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.

Archived

Fællesudbud Sjælland

Start: 07-11-2012 / Finish: 23-11-2012

Lyskilder

Text from the contracting entity:

Fællesudbud Sjælland er i øjeblikket i gang med at planlægge et nyt udbud af lyskilder, og går hermed i dialog med markedet via Idé-udbud.

Archived

Velfærdsinnovation Sjælland

Start: 30-10-2012 / Finish: 15-06-2016

Projekter til Velfærdsinnovation Sjælland

Text from the contracting entity:

Velfærdsinnovation Sjælland (VIS) er et nyt tværkommunalt netværk/ekspertisecenter inden for velfærdsinnovation for de 17 kommuner i Region Sjælland (K17).

Archived

Roskilde Kommune

Start: 02-10-2012 / Finish: 31-10-2012

Økologiske fødevarer

Text from the contracting entity:

Roskilde Kommune skal have levering af økologiske fødevarer udbudt i løbet af efteråret/vinteren 2012. Leveringerne er hovedsageligt til institutioner i Roskilde Kommune, men andre enheder skal også kunne handle på aftalen, hvis de ønsker at købe økologiske fødevarer.