156613 - Vask af eget tøj og linned for visiterede hjemmeboende Borgere Tender

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Helsingør Kommune og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde kontrakt på vask af eget tøj og linned for visiterede hjemmeboende Borgere.

Den udbudte ydelse omfatter afhentning, vask, pakning og aflevering i en sådan stand, at Borgeren uden videre kan benytte tøjet.

I henhold til Servicelovens § 83, stk. 1, nr. 2, har Kommunen pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, herunder vask af tøj og linned, til Borgere, der ikke selv kan udføre opgaverne på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer. Hjælp efter Servicelovens § 83 er omfattet af reglerne om frit valg, jf. Servicelovens § 91.

Grundet kravet om Borgerens ret til frit leverandørvalg, vil den Tilbudsgiver, der vurderes til at have afgivet det næstbedste tilbud efter tildelingskriterierne jf. pkt. 6, og som ligeledes lever op til kvalitetskravene i kravspecifikationen, blive tilbudt at blive fritvalgsleverandør på indsatsen vask af tøj og linned for visiterede hjemmeboende Borgere til samme pris, som den vindende Tilbudsgiver. Ønsker Tilbudsgiver med det næstbedste tilbud ikke at blive fritvalgsleverandør, spørges den næste Tilbudsgiver i rækken og så fremdeles.

Er der ingen Tilbudsgivere, der ønsker at være fritvalgsleverandør til den vindende Tilbudsgivers priser, udstedes fritvalgsbeviser til de Borgere, der ønsker at anvende en anden leverandør end Kommunens leverandør.


Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør
Helle Knudsen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Laundry-collection services
  • Laundry bags
  • Linen
  • Washing and dry-cleaning services