Konsulentbistand til støtte til optimering af BPA-området Tender

Description

Opgavebeskrivelse

Furesø Kommune har over en flerårig periode set en stigning i udgifterne på BPA-området, fra 17,5 mio. kr. i 2015 til 25 mio. kr. i 2019. Primo 2017 udgjorde antallet af borgere med BPA-ordning 20 borgere, og det er det også antallet i dag. Kommunens udgifter til BPA-området ligger i kommunale benchmark med andre sammenlignelige kommuner på et højt niveau.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at gennemgå og analysere grundlaget for og indholdet i udmålingen af støtte, herunder anvendelse af fx rådighedstimer, fleksibilitet mv. Men det vurderes omvendt også, at der er behov for en højnelse af kompetencer på området, herunder et særligt fokus på tværgående sagsbehandling og sammenhængen mellem socialfaglighed og økonomi, så der styres bedre, og det sikres, at der ikke sker overkompensation.

Furesø Kommune ønsker at sikre sig, at dette område varetages hensigtsmæssigt, med stor faglighed og efter gældende lovgivning, ligesom Furesø Kommune ønsker at få afklaret, hvilke administrative handlinger, der kan sikre en bedre økonomistyring af området.

Der ønskes derfor en analyse der, med udgangspunkt i en faglig gennemgang af de 20 sager på området og inddragelse af den senest foretagne regnskabsopfølgning kortlægger, hvor udfordringerne konkret ligger, herunder:

• Opdatering af administrationsgrundlag; serviceniveauer, arbejdsgange, borgerhåndbog mv.

• Udmåling af støtte; omfang og elementer, opdatering af udmålings- og bevillingsskemaer og grundlaget for administrationsgebyr til eksterne leverandører

• Kompetence-brush-up for rådgiverne

• Kompetence-brush-up for administrative medarbejdere

• Optimering af sagskvalitet og fagligt grundlag i sagerne

• Optimering af den regnskabsmæssige opfølgning


Evaluering

Ved afgivelse af tilbud skal følgende inkluderes:

• Tilbudspris

• Materiale med beskrivelse af hvordan opgaven vil løses

• Referencer og resultater fra lignende opgaver

Ved vurdering af de indkomne tilbud vil vi bl.a. lægge vægt på følgende:

• Den tilbudte pris, og hvilke ydelser der er inkluderet i denne

• Det fremsendte materiale og hvilke tiltag man vil gøre for at løse

       opgaven

• Erfaring med løsning af optimering af BPA-området fra andre kommuner vægtes særligt højt.


Tender procedure

Offentligt udbud, jf. §§ 56- 57

The Contracting Authority / Contact details

Furesø Kommune

Michael Børglum
mbo4@furesoe.dk

Deadlines / timeline

Is updated
Date of publication
05-07-2021 - 12:00
Deadline for questions (Quotation phase)
07-07-2021 - 12:00
Tender phase (Deadline)
21-05-2022 - 23:00
<<< Today

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project