Kortlægning af invasive plantearter på kommunale arealer i Furesø Kommune Tender

Description

Furesø Kommune ønsker tilbud på kortlægning af invasive arter på kommunale arealer i Furesø Kommune.

Arbejdet udbydes for et tidsrum fra 15. maj 2021– 1. december 2021. (OBS: På baggrund af indkommet spørgsmål er dette rykket, så opstarten nu er mandag d. 17. maj)

Tilbuddet skal være Furesø Kommune i hænde senest den 7. maj 2021 kl. 12.00 (OBS: På baggrund af indkommet spørgsmål er tilbudsfristen rykket. Tilbudsfristen er nu onsdag den 12. maj kl. 12.00) 

Indholdet af opgaven fremgår af vedlagte kravsspecifikation. I kravsspecifikationen er der henvisning til kommunens webkort, hvor det kommunale areal, samt tidligere kortlægning af udvalgte arter, er lagt op. Det fremgår af kravspecifikationen hvilket materiale tilbudsgiver skal indsende i forbindelse med tilbudsafgivelse.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til materialet – og helst så tidligt som muligt i forløbet. Dette gælder også, hvis der er spørgsmål til webkortet. Spørgsmål stilles via Comdia.


Ved vurdering af de indkomne tilbud vil vi lægge vægt på følgende:

• Den tilbudte pris, og hvilke ydelser der er inkluderet i denne

• Den fremsendte opgaveløsning/projektbeskrivelse - redegørelse for udførelse af opgave, metode til indsamling af data, samt tidsplan. 

• Hvilken erfaring og kvalifikationer det udøvende personale her

• Hvilken erfaring leverandøren har med udførelse af lign. opgaver 


Tender procedure

Offentligt udbud, jf. §§ 56- 57

The Contracting Authority / Contact details

Furesø Kommune

Marianne Andreasen
man1@furesoe.dk

Deadlines / timeline

Is updated
Date of publication
10-05-2021 - 12:00
Deadline for questions (Quotation phase)
12-05-2021 - 12:00
Tender phase (Deadline)
18-05-2022 - 15:13
<<< Today

Documents

1

Disciplines

No trades have been added to this project