129961 - Markedsdialog - Anskaffelse af nødkaldeanlæg og tilknyttede serviceydelser til pleje- og aktivitetscentre i Fredensborg Kommune Tender

The deadline for applying for pre-qualification for the project has been exceeded.

Description

Markedsdialog

Fredensborg Kommune forbereder udbud af levering og installering af fuldt funktionsdygtige nødkaldeanlæg med positionering/zonering alarmsendere og tilhørende alarmmodtagere til nedenstående pleje- og aktivitetscentre:

- Bendiktehjemmet
- Lystholm
- Egelunden
- Mergeltoften
- Øresundshjemmet

Fredensborg Kommune ønsker en markedsdialog forud for udbud med forhandling af anskaffelsen af nødkaldesystem til 5 pleje- og aktivitetscentre.

Der ønskes kommentarer til det udkast til følgende dokumenter i udbudsmaterialet, som offentliggøres med denne vejledende forhåndsmeddelelse:

Udbudsbetingelser
Kontrakt
Kravspecifikation
Tilbudsliste
Skabelon til tilbudsbesvarelse.

LINK TIL MARKEDSDIALOG:  https://www.comdia.com/fredensborg-kommune/md/markedsdialog_-_anskaffelse_af_noedkaldeanlaeg_og_tilknyttede_serviceydelser_til_pleje-_og_aktivitetscentre_i_fredensborg_kommune?Back=public_md

Fristen for at fremsende kommentarer er den 20. januar.

På baggrund af modtagne kommentarer vil kommunen holde dialogmøder med op til 4 potentielle leverandører.Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå en kontrakt om levering af nye nødkaldeanlæg, herunder installation og afprøvning samt løbende service og vedligehold af nødkaldeanlæggene til de omfattede plejecentre ved Fredensborg Kommune. Ordregiver har bl.a. option på tilkøb af løsning til adgangskontrol og portløsning.

Kontrakten omfatter ligeledes diverse alarmsendere og samt øvrigt tilbehør. Ud over anskaffelsen af nødkaldeanlæg til de omfattede plejecentre har Ordregiver ikke pligt til at aftage en bestemt mængde af alarmsendere og øvrige produkter, der er omfattet af aftalen.

Tender procedure

Udbud med forhandling

The Contracting Authority / Contact details

Fredensborg kommune
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal
Stefan Ising

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Health and social work services
  • Emergency and security equipment