123370 - Udbud af projektansvarsforsikring vedr. Nivå Bymidte og Generationernes Hus i Fredensborg Kommune Tender [T] " Annulleret"

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte blev vedtaget den 25. maj 2020. Med vedtagelsen af byudviklingsplanen vil Fredensborg Kommune gøre Nivå Bymidte til et levende sted, der byder sig til med kvalitet til livet for alle byens generationer.

Infrastruktur og byrum skal udvikles og anlægges i tråd med den Strategiske Byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte – en tættere struktur med langt flere funktioner end den nuværende bymidte. Byudviklingsplanen omfatter både privat byudvikling med nye boliger og massiv investering i offentlige funktioner, konkret ved etablering af Generationernes Huse (skole, bibliotek, kulturhus, plejeboliger og svømmehal). Det hele skal bindes sammen ved anlæg af ny infrastruktur, nye byrum og grønne områder, som tilsammen skal indfri visionen om en tryg og levende bymidte.

Generationernes Hus er således ikke ét hus men flere funktioner, som samlet set binder bymidten sammen. Livet vil foregå i og imellem husene, og af samme grund er eksempelvis dele af skolens funktioner placeret i biblioteksbygningen. Herved opnås et flow af liv mellem bygningerne. Et bærende princip er, at der skal skabes mest muligt sambrug af funktioner. Både af hensyn til optimeret udnyttelse og drift af arealerne, men også for at skabe mest mulig færdsel og liv ind og ud i alle dele af Generationernes Hus store dele af døgnet.

Projektansvarsforsikringen skal derfor dække totalrådgiveren for projektet for i Infrastruktur og byrum samt totalrådgiveren for Generationernes Hus.

Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Fredensborg kommune
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal
Susan Ernst

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Insurance services