Udbud af kontrakt om elektronisk låsesystem til borgere i Fredensborg Kommune Tender

The deadline for applying for pre-qualification for the project has been exceeded.

Description

Kontrakten omfatter levering af elektroniske låseenheder med tilhørende it-system, herunder brugsret til administrationssystem og den software, der er tilkoblet den adgangsgivende enhed, jf. nærmere beskrivelse i Kontraktens Bilag 1 – Kravspecifikationen og Bilag 3 - Priser.

Fredensborg Kommune har et depotsamarbejde med Helsingør. I det ligger, at hjælpemidler, herunder låsesystemer til borgere, som modtager hjælp i eget hjem, forvaltes af Hjælpemiddelcentralen. Hjælpemiddelcentralen vil skulle stå for administration af låsesystemer. I kontraktens løbetid (efter implementeringen), vil det være det tekniske personale fra Hjælpemiddel-centralen, der skal stå for opsætning af enheder hos borgerne.


Tender procedure

Udbud med forhandling

The Contracting Authority / Contact details

Fredensborg kommune
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal
Susan Ernst

Deadlines / timeline

23-05-2022 - 10:00
Deadline for questions (Pre-qualification)
Pending
Prequalification (Application deadline)
09-08-2022 - 10:00
Deadline for questions (Quotation phase)
Pending
Tender phase (Deadline)
08-12-2022 - 10:00
<<< Today
[T] "* Dette udbud har en indledende prækvalifikation og derfor kan tilbudsfristen for en efterfølgende budrunde ændres senere i processen.​"

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Door locks