Entities

Linjeafløb i badeværelser

Har markedet inputs til kravet om, at "der ønskes linjeafløb med fleksibel placeret afløbsskål så eksisterende stålstringer ikke skal skæres over og det er nødvendigt at udføre nyt dæk"?
Created by Andreas Kops, Fyns Almennyttige Boligselskab d. 20. feb. 2018