Ny daginstitution i Årslev - Rådgiverudbud Tender

Description

Udbuddet er tilgængeligt på www.udbud.dk, Link herunder:

https://udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=62382 

Projektbeskrivelse, uddrag:

Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med opførelsen af en ny daginstitution og tilhørende udearealer.

Den nye daginstitution skal rumme både børnehave og vuggestue, samt plads til gæstepasning og legestue for områdets dagplejere.

Daginstitutionen skal indrettes til brug for 50 børnehavebørn, 12 vuggestuebørn, 12 gæstedagplejebørn og 25 dagplejebørn i legestuen. Der forudsættes fast personale op til 15 personer. Bruttoarealet antager omtrent 873 m2. Der skal herudover indtænkes mulighed for 144 m2 udvidelse.

Projektet skal DGNB-certificeres til ’Guld’

Arbejdet med færdigprojektering skal forholde sig aktivt til bilagsmaterialet særligt byggeprogrammet og dispositionsforlaget, med pædagogiske vinkler på læringsmiljøet og vinderprojektet ”En samlende bymidte” for Årslev, arkitektur og designmanual for Årslev bymidte og bydel, samt lokalplan for bymidten, der fastlægger nye fremtidige funktioner, herunder en ny daginstitution.

Projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt, udførelse og aflevering udarbejdes i henhold til FRI og Danske Ark´s Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2018
Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Faaborg-Midtfyn Kommune
Tinghøj Allé 2
5750 Ringe
Mads Schjøtt-Kristensen
mschj@fmk.dk
72532146

Deadlines / timeline

18-01-2021
Date of publication

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project