151959 - Udbud af vinduespudsning Tender

" The project is a public tender . Bid deadline: 21-12-2023 - 12:00 .

Description

Udbuddet vedrører indkøb af vinduespolering til samtlige ordregivers enheder og institutioner, medmindre andet fremgår af kontraktens pkt. 4.1. Kontrakten vil være obligatorisk for afdelinger og institutioner hos ordregiver, som ønsker at gøre brug af ekstern leverandør til vinduespolering.

Afdelinger og institutioner, som inden kontraktens ikrafttræden og i kontraktperiodens forløb har valgt eller vælger, at vinduespolering skal være en in house-opgave er ikke forpligtet af aftalen. Dette kan f.eks. være i tilfælde, hvor afdelingerne/institutionerne selv forestår vinduespoleringen, eller de får en anden af kommunens enheder til at forestå vinduespoleringen.

Den estimerede omsætning er under forbehold for kommunalbestyrelsens fortsatte bevilling til det pågældende område i kontraktperioden. Ligeledes tages der forbehold for ændringer i antallet af leveringssteder og leveringsadresser, fx som følge af beslutninger om udlicitering, omstruktureringer eller kapacitetstilpasninger.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslister (bilag 3a - 3f), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.


Delkontrakter

Udbuddet er opdelt i følgende delkontrakter:

• Delkontrakt 1: Alle adresser i postnummer 6700. Forventet omsætning: 350.000,00 dkr.

• Delkontrakt 2: Alle adresser i postnummer 6710. Forventet omsætning: 125.000,00 dkr.

• Delkontrakt 3: Alle adresser i postnummer 6705 og 6715. Forventet omsætning: 300.00,00 dkr.

• Delkontrakt 4: Alle adresser i postnummer 6731, 6740, 6670, 6690 og 6818. Forventet omsætning: 75.000,00 dkr.

• Delkontrakt 5: Alle adresser i postnummer 6760 og 6771. Forventet omsætning: 175.000,00 dkr.

Udover tilbud på vinduespolering skal afgives timepris på ekstraarbejder.

Der kan afgives tilbud på én, flere eller alle delkontrakter.

Den forventede omsætning for hver delkontrakt er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet/ forbrug og forventede aktivitets-/ forbrugsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.Lots

Subcontract Description
Delkontrakt 1 Delkontrakt 1 omfatter vinduespudsning på alle adresser i postnummer 6700
Delkontrakt 2 Delkontrakt 2 omfatter vinduespudsning på alle adresser i postnummer 6710
Delkontrakt 3 Delkontrakt 3 omfatter vinduespudsning på alle adresser i postnummer 6700
Delkontrakt 4 Delkontrakt 4 omfatter vinduespudsning på alle adresser i postnummer 6731, 6740, 6670, 6690 og 6818
Delkontrakt 5 Delkontrakt 5 omfatter vinduespudsning på alle adresser i postnummer 6760 og 6771
Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Jette Vestergaard Pedersen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Window-cleaning services
  • Window-cleaning services