Entities

Tender

Græstedgård, etablering af køkkenventilation

Back

Der skal etableres et nyt ventilationsanlæg for et renoveret køkken. Arbejdet omfatter fjernelse af eksisterende udsugningsanlæg, levering og montering af nyt ventilationsaggregat på spidsloftet, etablering af udsugning og indblæsningskanaler med tilhørende, indreguleringsspjæld, brandspjæld, motorspjæld m.m. Kanalsystemet skal brand, kondens - og varmeisoleres.

Derudover omfatter arbejdet strømforsyning, tilslutning af el-komponenter samt netværksarbejde. 

Documents0
  [T] "Der er ikke tilføjet offentlige tilgængelige dokumenter"
  Contact information
  Roman Rosenstadt
  Disciplines
   [T] "Der er ikke angivet nogen fagområder på dette projekt"

   Egedal Kommune at Comdia

   Supplier

   Tender

   Market dialog

   Innovation

   Leverandørliste: 374
   Udbudsplan: 3
   Aktuelle udbud: 1