192251 - Udbud af Kompressionshjælpemidler Tender [T] " Annulleret"

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Udbuddet omfatter levering af hhv. medicinske kompressionsstrømper inkl. tillæg (delaftale 1) og medicinske kompressionsærmer og -handsker inkl. tillæg (delaftale 2) til Aarhus Kommune, som bevilliges til borgere efter servicelovens § 112.

Lots

Subcontract Description
Rammeaftale om levering af medicinske kompressionsstrømper inkl. tillæg Rammeaftalen omfatter levering af kompressionsstrømper til ben, herunder tillæg, hvor kommunen selv foretager måltagning, og som bevilliges til borgere efter servicelovens § 112.

Med tillæg menes individuelle tilpasninger/ekstra egenskaber, som kan tilkøbes den enkelte strømpe, som fx kiler og funktionszoner eller tilsvarende.

Der kan være behov for konsulentbistand fra producenten/Leverandøren, og i nogle tilfælde, at Leverandøren forestår måltagningen.
Rammeaftale om levering af medicinske kompressionsærmer og -handsker inkl. tillæg Rammeaftalen omfatter levering af medicinske kompressionsærmer og -handsker, herunder tillæg, og som bevilliges til borgere efter servicelovens § 112.

Med tillæg menes individuelle tilpasninger/ekstra egenskaber, som kan tilkøbes det enkelte kompressionsærme, som fx kiler og funktionszoner eller tilsvarende.

Desuden omfatter rammeaftalen af- og påtagere. Leverandøren skal forestå måltagningen. Måltagning skal således være indehold i de afgivne priser.
Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Stine Dirksen
stkd@aarhus.dk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
  • Medical aids