157142 - Udbud på levering af støbegods til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Tender

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Udbuddet omfatter levering af støbegods til Aarhus Kommune.

Udbuddet omfatter levering af almindeligt støbegods, dvs. rendestensriste, dæksler og karme til vejafvandingsarbejder, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 3, ”Udbuddets genstand”.

Udbuddet omfatter ikke levering af selve brøndene og specialfremstillede dæksler. Udbuddet omfatter ligeledes ikke støbegods, som nedlægges i forbindelse med private byggemodninger, hvor Aarhus Kommune ikke ejer/overtager ledningsnettet.

Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Anders Torleif Albæk Ewald

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Cast-iron products
  • Iron
  • Hardware