155717 - Levering af specialkørsel til Aarhus Kommune Tender [T] " Annulleret"

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Udbuddet vedrører levering af kørsel til visiterede borgere i Aarhus Kommune. Kørslen foretages i medfør af lov, og er derfor betegnet som kørsel for offentlige myndigheder.

Den udbudte kørsel omfatter visiteret kørsel til/fra borgernes bopæl, specialskoler, skoler med specialklasser, institutioner, lokalcentre, behandlingssteder mm. i Aarhus Kommune, hvor der foreligger både et fast og variabelt kørselsmønster.

Den udbudte kørsel omfatter også kørsel til nogle specialklasser på Kommunes folkeskoler. Ved behov kan der desuden være kørsel til sprogklasser, samt kørsel til specialbørnehaver, såfremt det giver mening for Aarhus Kommune.


Lots

Subcontract Description
Delkontrakt 1 Delkontrakt 1 indeholder kørsel til Langagerskolen samt kørsel i MSO dog med undtagelse af tilfælde hvor Aarhus Kommune kan pulje kørsel jf. udbudsbetingelsernes afsnit 3.5.

Der skal ved delkontrakten leveres følgende vogne:

3 stk. Lille vogn – type 1

10 stk. Stor vogn – type 2

23 stk. Stor vogn – type 5

Forventet timeantal for delkontrakten: 23.998 pr. år

Aarhus Kommunes anslåede samlede forbrug af ydelser, der er omfattet af delkontrakten, udgør på årsbasis cirka 23,5 mio. danske kr. ekskl. moms.
Delkontrakt 2 Delkontrakt 1 indeholder kørsel til Stensagerskolen og voksenhandicap dog med undtagelse af tilfælde hvor Aarhus Kommune kan pulje kørsel jf. udbudsbetingelsernes afsnit 3.5.

Der skal ved delkontrakten leveres følgende vogne:

11 stk. Lille vogn – type 1

48 stk. Stor vogn – type 5

Forventet timeantal for delkontrakten: 34.142 pr. år

Aarhus Kommunes anslåede samlede forbrug af ydelser, der er omfattet af delkontrakten, udgør på årsbasis cirka 41 mio. danske kr. ekskl. moms.
Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Camilla Merkistein Frederiksen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Special-purpose road passenger-transport services
  • Transport services (excl. Waste transport)
  • Road transport services