Høring af udbudsmateriale vedr. daglige bankforretninger og finansielle tjenesteydelser

Consultation
Start date: 15-05-2024 - 09:00
End date: 29-05-2024 - 12:00

Aarhus Kommune forbereder udbud af daglige bankforretninger og finansielle tjenesteydelser.

I den forbindelse afholder vi en høring, med henblik på at sikre den mest hensigtsmæssige udformning af udbudsmaterialet både for Aarhus Kommune og potentielle tilbudsgivere.

Foreløbigt udbudsmateriale

Vi opfordrer interesserede til at indsende forslag og kommentarer til det foreløbige udbudsmateriale. Det foreløbige materiale, der sendes i høring er:

  • Udbudsbetingelser
  • Bilag 1 Udkast til kontrakt
  • Bilag 2 Ydelsesbeskrivelse
  • Bilag 3 Prisbilag

Aarhus Kommune gør opmærksom på, at der på nuværende tidpunkt er tale om et foreløbigt udbudsmateriale, hvorfor materialet kan ændres og tilpasses inden offentliggørelse af EU udbudsbekendtgørelse.

Potentielle tilbudsgivere opfordres til at være særligt opmærksomme på alle kravene i ydelsesbeskrivelsen.

Desuden opfordres potentielle tilbudsgivere til at beskrive sine valørregler i høringssvaret.

Bemærkninger med mere bedes uploadet i Comdia. 

Aarhus Kommune vil ikke besvare spørgsmål under høringen. 

Det er ikke en forudsætning at deltage i høringen for at kunne deltage i det kommende udbud.


Høringen slutter den 29. maj 2024 kl. 12.00.


Vi ser frem til at modtage bemærkninger til materialet.