134872 - Udbud af vejarbejde: Kapacitetsforbedringer på Indkildevej, Aalborg Tender

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Vejprojektet består i hovedtræk af udvidelser af kørebaner på den østlige del af Ny Nibevej og på ”Indkildevej”

(del af Hobrovej) frem til og med tilkørselsrampen til motorvejen Egnsplanvej.


Der skal genetableres fortove og cykelstier på strækningen, renoveres 2 signalregulerede kryds og etableres 1

nyt signalreguleret kryds ved Indkildevej – Rampen til motorvejen Egnsplanvej.

Tender procedure

Offentlig licitation

The Contracting Authority / Contact details

Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg
Kjeld Kristensen

Workplace

  • Ny Nibevej - Indkildevej (del af Hobrovej), Aalborg
    Construction start date: 20-03-2023
    Submission Date: 30-11-2023

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Roadworks
  • Works for complete or part construction and civil engineering work