100597 - Asfaltarbejder Aalborg Kommune 2022 Tender

Description

Aalborg Kommune, By- og Land, Mobilitet & Infrastruktur udbyder i forbindelse med kommunens vejvedligeholdelse 21 selvstændige asfaltentrepriser med følgende omtrentlige hovedmængder:

AB, flex 80.570 m2 svarende til ca. 6.435 t

GAB0 1.450 m2 svarende til ca. 170 t

PA, flex 16.000 m2 svarende til ca. 960 t

SMA, flex 25.700 m2 svarende til ca. 1.800 t

Opgaven udbydes i offentlig licitation i henhold til ”Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, lov nr. 1410 af 7. december 2007” med senere ændringer.

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på baggrund af tildelingskriteriet ”Laveste pris” på den enkelte entreprise.


Tender procedure

Offentlig licitation

The Contracting Authority / Contact details

Aalborg kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg
Lise Gansted-Mortensen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Road-maintenance works
  • Asphalt
  • Road-repair works