Leverandørlister?
Se hvordan du opretter dig her

Comdia connects public purchasers with private
suppliers..


Create your profile and access Comdia today

Start 25-11-2016 / End 28-02-2017

Udbud af rekrutteringsydelser

Københavns Kommune påtænker i foråret 2017 at genudbyde sin kontrakt på rekrutteringsydelser, og ønsker derfor nu en markedsdialog om kontrakten, de tekniske specifikationer samt udbudsdesignet.
Start 22-11-2016 / End 12-12-2016

Spørgsmål til forestående udbud af kaffe, the, tilbehør, kaffemaskiner, serviceaftaler og flydende kaffe

Københavns Kommune planlægger at offentliggøre et udbud af kaffe, the, tilbehør, kaffemaskiner, serviceaftaler og flydende kaffe primo 2016 (medio januar eller primo februar). I den sammenhæng vil vi gerne bede potentielle tilbudsgivere svare på en række spørgsmål.