Comdia connects public purchasers with private
suppliers..


Create your profile and access Comdia today

Start 19-01-2017 / End 01-02-2017

50.70 AV-udstyr

SKI inviterer alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til teknisk dialog på det kommende udbud af den forpligtende rammeaftale på AV-udstyr.
Start 09-01-2017 / End 27-01-2017

50.25 Storkøkkenudstyr

SKI inviterer alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til teknisk dialog på det kommende udbud af den forpligtende rammeaftale om storkøkkenudstyr.
Start 05-01-2017 / End 25-01-2017

50.96 Bleer

Teknisk dialog vedr. udbud af bleer
Start 20-12-2016 / End 20-01-2017

Udbud af babyudstyr, vogne, stole, sengeløsninger m.v

Københavns Kommune skal udbyde babyudstyr i offentligt udbud og ønsker dialog med markedet om krav.
Start 25-11-2016 / End 28-02-2017

Udbud af rekrutteringsydelser

Københavns Kommune påtænker i foråret 2017 at genudbyde sin kontrakt på rekrutteringsydelser, og ønsker derfor nu en markedsdialog om kontrakten, de tekniske specifikationer samt udbudsdesignet.